Agenda
Agenda
november 2018
09.11.18 - Voederbietendag - Herenthout

Voederbieten zorgen in het teeltplan voor een vaak welgekome teeltafwisseling. Hun zeer lang groeiseizoen zorgt dat je ook in jaren met extreme weersomstandigheden mag rekenen op een goede voederwaarde-opbrengst. Anderzijds vinden landbouwers het bewaren en vervoederen van voederbieten vaak arbeidsintensief en passen ze niet altijd even makkelijk in het rantsoen. Mengkuilen kunnen hier een oplossing bieden.

07.11.18 - Bodemdag - Rusthoeve
Het extreme weer benadrukt het belang van goed een bodembeheer. We hebben geen invloed op de hoeveelheid neerslag, maar we kunnen wel maatregelen nemen om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op extreem weer. Tijdens de Bodemdag gaan we in op de mogelijkheden om de organische stof te verbeteren, watervoorziening en andere maatregelen.    
oktober 2018
11.10.18 - Symphony of Soils

Een vitale bodem is cruciaal voor onze toekomst. Bodemvitaliteit staat dan ook hoog op de agenda van landbouwers, overheden en NGO’s. Maar hoe zit het nu met de bodem? Wat is een vitale bodem? Hoe krijg je inzicht in de bodemconditie, en hoe kun je die verbeteren? Ontdek het op het Symphony of Soils Symposium.

 

04.10.18 - Biovelddag, Rumbeke - Beitem

Op donderdag 4 oktober gaat de biovelddag door. De onderzoeksresultaten worden voorgesteld en de evaluatie van het voorbije seizoen wordt opgemaakt. De biovelddagen op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro zijn een vaste afspraak voor biologische akkerbouwers en groentetelers, boeren met interesse voor bio en alle betrokken stakeholders.     

    
september 2018
19.09.18 - Openveldevent Seuren Roses, Lottum

De rozenkwekerij van Gebr. Seuren Roses  opent hun deuren voor een namiddag vol demonstraties en presentaties.

16.09.18 - Openveldevent Hof ter Vaeren, Huldenberg
De familie Vanacker hebben melkvee, vleesvee en 100 ha akkerbouwgrond. Tijdens de Dag van de Landbouw kan je dit bedrijf bezoeken. Op de stand van de provincie Vlaams-Brabant kom je te weten wat de bodem voor ons doet en hoe landbouwers zorgdragen voor de bodem. Dit gebeurt aan de hand van een quiz met doe-activiteiten, voor jong en oud.
16.09.18 - Openveldevent Hooibeekhoeve

Na een periode van verbouwingen zet Hooibeekhoeve op de Dag van de Landbouw de deuren open om je kennis te laten maken met hun vernieuwde werking.  
Er is speciale aandacht voor de bodem en de bodembewerking in de landbouw.

13.09.18 - Proefveldbezoek verdichting vermijden in de bietenteelt

Bodemverdichting veroorzaakt allerlei problemen. Die kunnen zoveel mogelijk vermeden worden door de machinekeuze en type bodembewerking. Tijdens dit proefveldbezoek kom je te weten wat de effecten zijn op suikerbieten. Er is ook aandacht voor de bestrijding van bladziektes.

11.09.18 - Machinedemo niet-kerende grondbewerking en demo groenbedekkers

Op dinsdag 11 september 2018 organiseren Inagro en de Vlaamse Overheid een demonamiddag rond goede bodemzorg. Met een machinedemo van verschillende niet-kerende grondbewerkingsmachines en een rondgang door de verschillende groenbedekkermengsels willen we opnieuw het belang van een goede bodemzorg aangeven.     

    
10.09.18 - Melkcafé: trefpunt voor melkveehouders en onderzoekers

De Hooibeekhoeve werkt dagelijks aan de uitbouw van een duurzame melkveehouderij. Tijdens het Melkcafé brengen ze hun onderzoekers samen met melkveehouders. Er zijn heel wat onderzoeksresultaten voor handen waarmee je jouw bedrijf kan onderscheiden en er is ook aandacht voor de bodem!