Agenda
Agenda
september 2019
19.09.19 - Funding The Future door Interreg Vlaanderen - Nederland

Op 19 september organiseert Interreg Vlaanderen-Nederland het event Funding: The Future. Die dag verneem je meer over de nieuwe subsidieperiode 2021-2027 en kan je input geven om het nieuwe programma mee vorm te geven.  

 
05.09.19 - Slotevent Leve(n)de Bodem - Bodembewust boeren
De bodem is de basis van een gezond gewas en een goede opbrengst. Land- en tuinbouwers stellen zich dan ook de vraag hoe ze de algemene toestand van hun bodem kunnen inschatten. Het Interreg-project Leve(n)de Bodem zocht en vond een antwoord.  Tijdens de slotbijeenkomst blikken we terug op de hoogtepunten van het project en kijken we hoe we in de toekomst kunnen blijven werken aan een betere bodemkwaliteit.
juni 2019
27.06.19 - Koplopersbijeenkomst vruchtwisseling en organische stof

We nodigen je uit op het bedrijf van Marcel Verhoeven, deelnemer van de ondernemersgroep akkerbouw Oost-Brabant. Vorig voorjaar hebben we hier diverse machines voor grondbewerking gedemonstreerd, waaronder de Ecoploeg. Marcel ziet in een uitgekiende vruchtwisseling kansen om de bodemkwaliteit op zandgrond te verbeteren met behoud van rendement.   

 
25.06.19 - Biovelddag

De biovelddag op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro is een vaste en jaarlijkse afspraak voor biologische akkerbouwers en groentetelers, boeren met interesse voor bio en betrokken stakeholders. Graag nodigen we je uit voor deze editie op dinsdag 25 juni 2019.

24.06.19 - Koploperbijeenkomst bij Hof Ten Bosch - Huldenberg

Tijdens deze bijeenkomst gaan we op bezoek bij Jan en Josse Peeters van Hof Ten Bosch. Ze beheren een akkerbouwbedrijf van 140 ha. Het bezoek wordt georganiseerd in samenwerking met Bayer Forward Farming.

20.06.19 - Openveldevent PCG - Kruishoutem

Bodemsensoren kunnen de zuurtegraad, het organisch stofgehalte en/of elektrische geleidbaarheid in kaart brengen. Tijdens een proefveldbezoek worden er diverse sensoren gedemonstreerd. Je krijgt ook uitleg bij proeven rond bewust omgaan met nutriënten in de bodem en het toepassen van mulch in enkele groenteteelten.  

 
19.06.19 - Openveldevent Bodemdag Rusthoeve - Colijnsplaat

Rusthoeve heeft drie jaar lang op een proefveld meer dan tien verschillende bodemverbeteraars zoals champost, geitenmest en gewone compost toegepast. Ontdek de resultaten van deze bemestingsproef met bodemverbeterende materialen tijdens deze Bodemdag. 

 
17.06.19 - Demonstratiebezoek Geel

Er wordt steeds meer gesnoeid in de mogelijke gewasbeschermingsmiddelen. Tijdens deze avond gaan we dieper in op de do’s en don’ts voor onkruidbestrijding in maïs. Telen met minder gewasbeschermingsmiddelen vraagt ook een weerbaar gewas. Streven naar een weerbaar gewas kan op verschillende manieren. Bij dit teeltbezoek leggen we hiervoor de focus op vruchtwisselingsschema’s met onder andere voederbieten en sorghum. Verder gaan we dieper in op de rol van het organische stofgehalte van de bodem We bekijken een aantal mogelijkheden om dit gehalte omhoog te krijgen.

11.06.19 - Demonstratiebezoek Herenthout

Welk effect heeft een bandendruksysteem op bodemverdichting? Is er een verschil bij niet-kerende grondbewerking en ploegen? Dit kom je allemaal te weten tijdens het bezoek aan de demonstratievelden van Herenthout!.

06.06.19 - Machinedemo niet-kerende grondbewerking - Pittem

Hoe brengen en houden we de bodem in goede conditie? Kan een niet-kerende grondbewerking de ploeg vervangen? Verschillende niet-kerende grondbewerkingsmachines worden naast elkaar gedemonstreerd en uitgebreid besproken.