Agenda
Agenda
september 2018
07.09.18 - Demodag in de boomkwekerij - Klein-Zundert

Delphy organiseert voor de tweede keer op rij een demodag in het kader van Leve(n)de Bodem bij Boomkwekerij Louis van den Broek in Zundert. Op het bedrijf zijn demo’s aangelegd op gebied van bemesting en plantgatbehandelingen. Een aantal bodemspecialisten zullen een presentatie geven omtrent organische stof en bodemleven en er worden een aantal grondbewerkingsmachines gedemonstreerd (o.a eco ploeg en onderwoelers) die een ondernemer zelf kan inpassen binnen zijn bedrijfsvoering om de bodemkwaliteit te verbeteren.

augustus 2018
31.08.18 - Opendag Bodem - PCG, Kruishoutem

Het PCG organiseert een opendag bodem in kader van het Interreg project ‘Leve(n)de bodem. Lopend en recent afgerond onderzoek op het PCG rond bewust omgaan met koolstof en nutriënten in de bodem wordt gepresenteerd. Aansluitend vindt een bezoek plaats aan de proefvelden.

juni 2018
27.06.18 - Proefveldbezoek erosiebestrijding - Vollezele

Erosie bestrijden gebeurt door een combinatie van brongerichte en infrastructurele maatregelen. Recent werden in het Pajottenland verschillende erosiebestrijdingswerken gerealiseerd, waaronder een houthakseldam en een erosiepoel. Brongerichte maatregelen hebben te maken met de manier waarop de bodem bewerkt wordt.

27.06.18 - Biovelddag - Rumbeke

De biovelddag op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro is een vaste en jaarlijkse afspraak voor biologische akkerbouwers en groentetelers, boeren met interesse voor bio en betrokken stakeholders. Graag nodigen we je uit voor deze editie op woensdag 27 juni 2018.  

 
21.06.18 - Proefveldbezoek - Geel

Op deze demo combineren komen verschillende thema’s aan bod: grondbewerking, vruchtwisseling, driftreductie en ritnaalden.

20.06.18 - Openvelddag Soilcare - Lovenjoel

Leve(n)de Bodem is te gast op de openvelddag van SoilCare, een Europees Horizon 2020-project dat teeltsystemen en landbouwtechnieken die kunnen bijdragen tot de verbetering van de bodemkwaliteit in kaart wil brengen. Op 20 juni kan je een bezoek brengen aan de proef- en demonstratievelden met bodemverbeterende technieken die in het kader van Soilcare zijn aangelegd.

14.06.18 - Bodemsymposium 'Reis door de bodem' - Colijnsplaat

Rusthoeve organiseert een symposium over bodemgezondheid en bodemkwaliteit. Experts vertellen hoe je best omgaat met het bodemleven, de bedreigingen en de juiste mechanisatie.

12.06.18 - Proefveldbezoek - Tongerlo

Een goede bodem geeft een goede opbrengst. Met dit gegeven in het achterhoofd trekken we het veld in. Zaaibedbereidingen, bemesting en groenbedekkers zijn de thema’s die aan bod komen.

05.06.18 - Excursie naar groenteteler Bart Dekker

Naast een rondleiding op het bedrijf van Bart Dekker krijgen we toelichting over de invloed van groenteteelt op de biodiversiteit van de bodem.

mei 2018
30.05.18 - Bemesting met schijfkouters in wintertarwe in het voorjaar

In Belgisch Zuid-Limburg werden recent nieuwe focusgebieden aangeduid. Een belangrijk gevolg hiervan is dat landbouwers hun velden niet meer mogen bemesten na 1 augustus. Bijgevolg kan niet meer bemest worden op de stoppels na het dorsen van wintertarwe. Een mogelijke oplossing hiervoor is een bemesting uitvoeren in het voorjaar. PIBO-Campus vzw heeft dit geprobeerd en bemestte wintertarwe in het voorjaar met schijfkouters. Deze bemesting werd bovendien in rekening gebracht bij de latere minerale fracties, waardoor bespaard wordt. Op de jaarlijkse proefveldrondgang kun je deze proef bekijken.