Het Interreg-project Leve(n)de Bodem in een notendop:

 

 
18.03.19 - Bijleren aan de hand van veldproeven

Binnen Interreg Leve(n)de Bodem komen Vlaamse en Nederlandse onderzoekers en adviseurs regelmatig bij elkaar om kennis uit te wisselen tijdens een zogenaamde ‘Train de trainer’-sessie. Op 12 maart gebeurde dit al voor de zesde keer. De locatie was ditmaal Proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat. Omdat er buiten op het veld nog weinig te beleven valt, ging het om een theoretische sessie. Verschillende demonstratieve veldproeven, aangelegd door Delphy in de eerste projectjaren, kwamen aan bod.

15.03.19 - Hoe voorjaarserosie voorkomen - deel 1: de bodemstructuur

Erosiebestrijding start met een goede bodemstructuur, maar ook erosiebestrijdende teelttechnieken en opvangstructuren houden de bodemdeeltjes en gewasbeschermingsmiddelen op het veld. Met de start van het nieuwe teeltseizoen willen we je enkele tips meegeven om voorjaarserosie te vermijden. Dat doen we in een reeks nieuwsberichten. In deel 1 zoomen we in op de bodemstructuur.

14.03.19 - Bodemkwaliteit op peil houden bij ploegen en niet-kerend werken

Op 7 maart 2019 organiseerde vzw PIBO-Campus een demonstratie over het op peil houden van de bodemkwaliteit door niet-kerend werken en ploegen. Op twee niet-kerende en één geploegd perceel werden profielkuilen gegraven om de impact van beide systemen op de bodem te kunnen beoordelen. Vervolgens werd een presentatie gegeven over de praktische aspecten van niet-kerend werken. Tot slot werd de BodemIDee aangehaald, een toepassing waarbij je in een oogopslag de sterke en minder sterke punten van je perceel ziet

08.03.19 - Hoe kan je voorjaarserosie voorkomen?

Tijdens een hevige regenbui kunnen heel wat liters water van je perceel afstromen. Op zijn weg neemt het water ook bodemdeeltjes, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen mee! Vruchtbare grond, dure gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen spoelen zo van het veld. Zowel voor de opbrengst van je teelten als voor de kwaliteit van het oppervlaktewater is dat nefast. In de provincie West-Vlaanderen kan de afspoeling van bodemdeeltjes oplopen tot meer dan twee vrachtwagens per hectare per jaar! Door de tips uit dit nieuwsbericht toe te passen, kunnen we dat cijfer gelukkig drastisch verlagen.

07.03.19 - Met E-trac elektrisch rijden op vaste rijpaden?

Vaste rijpaden hebben hun landbouwkundige meerwaarde voor de biologische akkerbouw en groenteteelt bewezen. Om op vaste rijpaden op breed spoor (2,5 à 3 m) te kunnen werken, worden vandaag meestal gewone tractoren omgebouwd. Hoe zou een ‘breedspoortractor’ eruitzien als we hem van nul konden bedenken en bouwen? De Vlaamse pioniers lieten hun gedachten een namiddag de vrije loop gaan in de ondernemersgroep ‘vaste rijpaden en bodemmanagement biologische landbouw’. Paul van Ham, bezieler van de Multitooltrac in Nederland, inspireerde deze winterbijeenkomst.

Er zijn geen items om te tonen.
Gefinancierd door

 
 

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je snel in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle nieuws en activiteiten van Leve(n) de bodem.