Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je snel in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle nieuws en activiteiten van Leve(n) de bodem.

04.10.17 - Dit waren de Werktuigendagen 2017...

Een mooie najaarszon, veel volk en een beursstand met leuke Inagro-petjes waren de ingrediënten voor een geslaagde editie van de voorbije Werktuigendagen. We gaven tips hoe je tot een gezonde, levendige bodem kunt komen en je kon meedoen aan onze wedstrijd om kans te maken op één van de vijf dronevluchten met gratis analyse over jouw perceel! Lees in dit nieuwsbericht het verslag van het zonnige Werktuigendagenweekend en ontdek de winnaars van de wedstrijd!  

 
06.07.17 - Interreg Leve(n)de Bodem ook aanwezig op de proefveldrondgang van vzw PIBO-campus

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde vzw PIBO-campus een rondgang langs enkele van de aangelegde proefvelden. Dit jaar werden ook enkele gastsprekers uitgenodigd die in het kader van het Interreg-project Leve(n)de bodem de aandacht van de land- en tuinbouwers vestigden op de heterogeniteit van de bodem op perceelsniveau en hoe zij hiermee kunnen omgaan.    

  
06.07.17 - Leve(n) de Bodem op de Open Dag CZAV Rusthoeve

Op 21 juni organiseerde Proefboerderij Rusthoeve samen met de coöperatie CZAV de jaarlijkse Open Dag CZAV/Rusthoeve. Op deze dag worden alle agrariërs in het Zuidwesten van Nederland uitgenodigd om te komen kijken naar de vele proefvelen die zijn aangelegd op de Proefboerderij. De bezoekers kunnen tijdens zes rondgangen, die ieder vijf keer aangeboden worden zich laten informeren over de nieuwste rassen, gewasbeschermingsmiddelen en andere methoden om de teelt op het eigen bedrijf te verbeteren. Het project Leve(n) de Bodem is tijdens deze dag ook gepresenteerd aan alle bezoekers tijdens de rondgang met als thema bodem.

06.07.17 - Ondernemersgroepen in Noord-Brabant opgestart

Het Interreg-project Leve(n)de Bodem biedt, naast demonstratie en individuele begeleiding, ook de kans voor het opstarten en uitvoeren van ondernemersgroepen rond het thema bodem. In juni zijn in Noord-Brabant de eerste groepen opgestart op initiatief van projectpartner ZLTO en onder inhoudelijke begeleiding door Stefan Muijtjens als ‘kennispendelaar’. Er was bij de agrarische ondernemers erg veel interesse om op actieve wijze zaken, met name vanuit het eigen bedrijf, met elkaar te delen, op elkaars bedrijven te kijken en ook om tussen de eigen ondernemersgroepen in Brabant en ook in andere regio’s ervaringen te delen!   

  
06.07.17 - Train the trainer-sessie: kennispendelaars leren van elkaar

Op donderdag 29 juni vond de eerste bijeenkomst plaats van de kennispendelaars die binnen het Interreg-project Leve(n)de Bodem instaan voor de begeleiding van land- en tuinbouwers die hun bodem beter willen leren kennen. Vaak gaat de meeste aandacht bij een teelt naar beslissingen inzake gewaskeuze, variëteit en gewasbescherming, terwijl er minder aandacht gaat naar de toestand van de bodem. De uitzonderlijke weersomstandigheden met een te nat voorjaar in 2016 en een te droog voorjaar in 2017 maken ons duidelijk dat het belangrijk is om een optimale productie op korte termijn te verzoenen met een lange termijnvisie op bodembeheer. Immers, een goede bodem is een bodem die ook bestendiger is tegen extremere weersomstandigheden. 

 
11.04.17 - Officiële start van het Interreg-project Leve(n)de Bodem

Op 28 maart vond onder een stralende lentezon de officiële aftrap plaats van het Interreg-project Leve(n)de Bodem. Samen werken aan een betere bodemkwaliteit, daarvoor staat dit project. Kennispartners uit Vlaanderen en Nederland gaan samen met jou aan de slag rond de bodem. Ze tonen je niet alleen innovatieve technieken, tools en modellen, maar kijken ook na hoe het gesteld is met de bodem op jouw perceel. Een goed inzicht biedt je namelijk heel wat verbetermogelijkheden!

11.04.17 - Wisselende bandendruk in strijd tegen bodemverdichting

Pleksgewijze groeiachterstand en slechte ontwatering zijn frequenter voorkomende problemen op de percelen. Een verdichte bodem is vaak de oorzaak daarvan. Die verdichting kan je verminderen door de bandendruk te verlagen tijdens de veldwerkzaamheden. Zo vergroot het contactoppervlak met de bodem en verspreid je het gewicht van de trekker over een groter oppervlak.  

09.03.17 - Leve(n)de Bodem stimuleert het bodemleven

Bodemspecialisten uit Vlaanderen en Nederland bundelen de krachten in het Interreg-project Leve(n)de Bodem. Het voornaamste doel is om de aanwezige kennis beter te laten doorstromen naar alle land- en tuinbouwers uit de grensregio. De officiële start van het project vindt plaats in Inagro op 28 maart 2017.

14.11.16 - Hoe levend is jouw bodem?

Een pertinente vraag waar veel land- en tuinbouwers mee worstelen: hoe kan ik mijn algemene bodemconditie inschatten? Zeker met toenemende en zwaarder wordende machines, neemt de kans op bodemverdichting toe.  Maar hoe dan best je bodemkoolstof opbouwen? Tijdens de komende 3 jaar kom je alle antwoorden te weten via het interregproject Leve(n)de Bodem.

Gefinancierd door