Samen werken aan een betere bodemkwaliteit!

Het Interreg-project Leve(n)de Bodem in een notendop:

14.03.18 - Leren over de bodem, over de grenzen heen

De grensregio Vlaanderen en Nederland heeft gelijkaardige bodemtypes en gewassenteelt. Toch zijn er verschillen in wetgeving, onderzoek en voorlichting en bij de ondernemers zelf. Het project Leve(n)de Bodem wil kennis uitwisselen tussen agrarische ondernemers. Welke bodemoplossingen zijn in de praktijk al mogelijk in Vlaanderen, maar nog niet in Nederland en vice versa. Op die manier leren we van elkaar.

09.03.18 - Geslaagd webinar rond bodemleven en organische stof
Het Interreg-project Leve(n)de Bodem bevordert de grensoverschrijdende kennisuitwisseling rond bodem tussen Vlaanderen en Nederland. Een geslaagd initiatief was de organisatie van een webinar rond bodemleven en organische stof in samenwerking met Farmcafé. Meer dan 90 mensen volgden de online infosessie.
06.03.18 - Hoe omgaan met bodemverdichting?

Je kunt bodemverdichting beter voorkomen dan genezen. Vooral de diepere bodemverdichting, een gevolg van zware tonnages, is zeer moeilijk weg te krijgen. Draag zorg voor je bodem! Via de tool Terranimo kan je inschatten of de sterkte van je bodem volstaat voor de grondspanning bij een bepaalde bewerking. Ook nieuwe technieken zoals drukwisselsystemen kunnen helpen, maar deze zijn nog volop in ontwikkeling. Wat vooral helpt is een correct ingestelde bandendruk, gebruik van hogere of bredere banden, lagere wiellasten en het werken in droge omstandigheden.  

 
01.03.18 - Bodemverdichting, herken het probleem

Verdichting is het samendrukken van bodemdeeltjes door externe druk. Dit kan de bodem zwaar beschadigen. Het wijzigt de bodemstructuur en heeft een negatieve impact op de infiltratie van water en het waterhoudend vermogen, het zuurstofgehalte, het bodemleven en de doorwortelbaarheid. Voor de opstart van een ondernemersgroep rond bodemverdichting organiseerde de provincie Vlaams-Brabant een bijeenkomst in Huldenberg. 

 
26.02.18 - Hoe groenbedekkers inwerken?

Er bestaan verschillende manieren om een groenbedekker in het voorjaar in te werken. Daarnaast speelt de C/N-verhouding van groenbedekkers een rol in de N-nalevering. In een ondernemersgroep rond bodemvruchtbaarheid en groenbedekkers discussieerden landbouwers over deze en andere thema's.  

 
Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je snel in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle nieuws en activiteiten van Leve(n) de bodem.

Gefinancierd door