Samen werken aan een betere bodemkwaliteit!

Het Interreg-project Leve(n)de Bodem in een notendop:

16.05.18 - Aanleg van bemestingsproeven

Het voorjaar kwam door het natte en koude weer traag op gang, maar nadat de zon zich van haar beste kant liet zien, ging PIBO-Campus vzw volop van start met het aanleggen van proefvelden. Er werden bemestingsproeven aangelegd in hakselmaïs en wintertarwe.  

14.05.18 - Systeemonderzoek rond bodemkwaliteit op zand

In het kader van systeemonderzoek op zandgrond gaat Wageningen Universiteit de effecten na bij het aanbrengen van verschillende dosissen effectieve organische stof (EOS). Gangbare en biologische teelt worden met elkaar vergeleken. Dit onderzoek ondersteunt de moeizame maar belangrijke zoektocht naar oplossingen om rendabel te telen én te voldoen aan de nitraatnorm. In dit nieuwsbericht lees je de eerste bevindingen.

08.05.18 - Flashback: BodemBreed bundelt inzichten in de landbouwbodem

Van 2009 tot 2012 richtte het Interreg project ‘BodemBreed’ zich op het verduurzamen van het landbouwkundig bodemgebruik door het versterken van kennis over en inzichten in de bodem als samenhangend geheel. In een eerste deel van het project werd alle kennis rond bodemkwaliteit in de landbouw gebundeld. Dit omvangrijke werk werd uitgevoerd door het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek en resulteerde in een literatuurstudie en een bodemmatrix.

02.05.18 - Voorjaarsbewerkingen op demovelden

Toen het weer het eindelijk toeliet, heeft Hooibeekhoeve in Antwerpen demovelden aangelegd in het kader van Leve(n) de bodem. Meerdere grondbewerkingen werden toegepast. Op een ander perceel werd gewerkt met verschillende soorten groenbedekkers.

24.04.18 - Studenten aan de slag voor jouw bodem

Twee studenten Tuin en Akkerbouw aan de HAS Hogeschool zijn hun studies aan het afronden bij ZLTO. Zij werken mee aan het project Leve(n)de Bodem en gaan bij een drietal ZLTO ondernemersgroepen in Noord-Brabant de bodem in kaart brengen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je snel in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle nieuws en activiteiten van Leve(n) de bodem.

Gefinancierd door