Het Interreg-project Leve(n)de Bodem in een notendop:

 

 
22.10.18 - Het was een lange zomer

De zomer was er een nijpend tekort aan neerslag door de aanhoudende droogte. We overschreden net niet de recordcijfers van 1976. Brabantse telers hadden het dan ook zeer druk met de beregening en planning van het beschikbare irrigatiewater. Eind oktober is het nog steeds erg droog in de bouwvoor. In West-Brabant is er een explosieve ontwikkeling van blauwalg in de watergangen, voornamelijk in het Volkerrak. Dit heeft een slechtere waterkwaliteit als gevolg.  

 
17.10.18 - Een goede bodem werkt als een spons!

Half september kon je op drie locaties in de projectregio kennis maken met het project Leve(n)de Bodem. De kwaliteit van de bodem stond centraal. De BodemIDee is hét werkinstrument binnen het Interreg-project. Deze ‘identiteitskaart’ verenigt de verschillende bodemparameters van een perceel in een handig, overzichtelijk en praktijkvriendelijk rapport. Twee van de drie evenementen richtten zich op het brede publiek. Bezoekers kregen een spons, die verwees naar de sponswerking van een goede bodem.  

 
04.10.18 - Veldbezoek verdichting vermijden

Suikerbieten in een groeibak illustreren dat de wortel niet alleen bestaat uit het deel van de biet dat naar de fabriek gaat. De fijnere worteltjes groeien tot wel twee meter diep om water en voedingsstoffen uit de bodem te halen. Doorwortelbaarheid is van belang! Zowel machinekeuze, gekozen bodembewerking als bandenkeuze en ingestelde bandenspanning kunnen helpen om bodemverdichting te vermijden. Daarbovenop komt nog het belang van het tijdstip van de bewerking. Een vochtige bodem zal veel sneller compacteren dan dezelfde bodem in droge omstandigheden.

18.09.18 - Kruid- en slibruiming in Vlaanderen

Door erosie komen er voortdurend bodemdeeltjes in beken en rivieren terecht. Dat kan leiden tot verminderde waterafvoer of opstuwing. Ook een sterke kruidgroei op de oevers en in het water kan de capaciteit van de waterloop fors verminderen. Een goed onderhoud van deze waterlopen waarborgt hun functie, namelijk een goede afvoer verzekeren. Onderhoud kan ook nodig zijn om het ecologische herstel van de waterloop te bevorderen wanneer het slib van slechte kwaliteit is.

12.09.18 - Meer dan 100 boeren op machinedemo

Kan een niet-kerende grondbewerking de ploeg vervangen en welke stoppelbewerking voeren we nu best uit? Deze centrale vragen werden beantwoord via een demonstratie van vijftien verschillende machines te Moen. Een gouden regel: stel je machine correct af! Een correcte afstelling laat toe dat iedere machine onder de juiste omstandigheden goed werk kan leveren.   

  
Er zijn geen items om te tonen.
Gefinancierd door

 
 

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je snel in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle nieuws en activiteiten van Leve(n) de bodem.