Innovaties
Als ondernemer of loonwerker komen er steeds nieuwe technieken
op je af. Denk maar aan precisielandbouw, werken met variabele
bandenspanning en alternatieve mogelijkheden voor gewasrestenbeheer.

Het project ‘Leve(n)de Bodem’ biedt een platform voor het
demonstreren van dergelijke innovaties. Zo kan je nagaan of een
nieuwe techniek of toepassing nuttig en haalbaar is voor jouw
bedrijfsvoering.

Op een inspiratieplatform 'Bodemvriendelijke technieken' op 8 december 2017 op Agribex, kwamen volgende producten en machines aan bod:

BODEMVERBETERAARS

Fulvic 25 van Plant Health Cure
Humifirst van Tradecrop
Transformer van Hermoo (bekijk het filmpje)

MECHANISATIE EN PRECISIELANDBOUW

Precisiecultivator Treffler van Man@Machine
- Veris scanner van Agrometius in samenwerking met BDB vzw
Strip-till Maxplacer van Vermac (bekijk het filmpje)

MESTGERELATEERDE INNOVATIES

Agrocote van ICL Specialty Fertilizers
explOrer van PRP-technologies (bekijk het filmpje)
CoteN van Haifa

Deze, maar ook andere innovaties kunnen volgend teeltseizoen gedemonstreerd worden in het kader van Leve(n)de Bodem. Een greep uit de mogelijkheden...

  • Nieuwe technieken voor optimalere toepassing van (dierlijke) mest zoals rijenbemesting met gelijktijdige zaai of nieuwe mestproducten na mestbewerking.
  • Innovaties voor verbetering van de bodemgezondheid, zoals plaatsspecifiek bekalken of biofumigatie.
  • Niet-kerende of gereduceerde grondbewerking, bijvoorbeeld werken volgens een vaste rijpadensysteem.

Wil je een bepaalde innovatie aan bod zien komen?
Wij ontvangen graag jouw suggesties.