Nieuwe technieken

Als ondernemer of loonwerker komen er steeds nieuwe technieken op je af. Denk maar aan precisielandbouw, werken met variabele bandenspanning en alternatieve mogelijkheden voor gewasrestenbeheer. ‘Leve(n)de Bodem’ organiseert demonstraties van innovaties. Zo kan je nagaan of een nieuwe techniek of toepassing nuttig en haalbaar is voor jouw bedrijf.

 


Ken je zelf een innovatie die je graag aan het werk ziet? Laat het ons weten!

>> Lees ook 'Inspirerende bodemvriendelijke technieken'

Welke technieken wil je zien?

Overzicht van de demonstraties


Mei 2018
30/05/2018 - Toepassing mestproducten in maïs & bemesting met schijfkouters in wintertarwe - PIBO Campus vzw


Juni 2018


Augustus 2018
31/08/2018
- Toepassen mulch (stro, houtsnippers, potgrond) bij zaaiui & demonstratieve veldproef mulch bokashi en compost in wortelen- Opendag PCG


Voorjaar – zomer (datum nader te bepalen)

 • Demonstratieve veldproef verdichting vermijden in de teelt van suikerbieten - Provincie Vlaams-Brabant
 • Demonstratieve veldproeven innovaties in O.S.-opbouw (bokashi, houtsnippers) - Provincie Vlaams-Brabant

September 2018

 • Vaste rijpaden - Inagro
 • Onderzaai gras in maïs - Inagro
 • Openveldevent op 3 projectlocaties:
  1. 16-09-2018 - Dag van de Landbouw: demonstratie bodembewerking + precisie landbouw – Hooibeekhoeve
  2. 16-09-2018 - Dag van de Landbouw: Hof ter Vaeren – Provincie Vlaams-Brabant
  3. Demonstraties op locatie Vredepeel - Delphy

Oktober 2018

 • Mengsels van groenbedekkers - Inagro
  • Mengsels van groenbedekkers - PCG
  • Stro inwerken na bloemkool (tweede vrucht) - PCG

  Najaar 2018

  • Profielkuilbeoordeling niet-kerend vs ploegen - PIBO Campus vzw
  • Biofumigatie met groenbedekkers - PIBO Campus vzw
  Techniek in de kijker

  Delphy organiseerde bij Verhoeven in Erp een demonstratie waarbij rossen van wintergerst werden ondergewerkt op vier verschillende manieren:

  1. Ondiep ploegen (17 cm) 
  2. Spitten 25 cm diep met langzaam roterende spitmachine en geïntegreerde woelers
  3. Woelcombinatie, dieptanden met aandruk rol (niet kerende grondbewerking)
  4. Open rister ploeg + flaxpack, 25 cm diep.