Innovaties
Als ondernemer of loonwerker komen er steeds nieuwe technieken
op je af. Denk maar aan precisielandbouw, werken met variabele
bandenspanning en alternatieve mogelijkheden voor gewasrestenbeheer.

Het project ‘Leve(n)de Bodem’ biedt een platform voor het
demonstreren van dergelijke innovaties. Zo kan je nagaan of een
nieuwe techniek of toepassing nuttig en haalbaar is voor jouw
bedrijfsvoering.

Een greep uit de demonstraties die je mag verwachten...

 • Nieuwe technieken voor optimalere toepassing van (dierlijke) mest
  > Rijenbemesting met gelijktijdige zaai
  > Nieuwe mestproducten na mestbewerking
 • Innovaties voor verbetering van de bodemgezondheid
  > Plaatsspecifiek bekalken
  > Biofumigatie
 • Niet-kerende of gereduceerde grondbewerking
  > Vaste rijpadensysteem
  > Strip-till

Via de website en de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de demonstraties. Wil je een bepaalde innovatie aan bod zien komen?
Wij ontvangen graag jouw suggesties.