Nieuwe technieken

Als ondernemer of loonwerker komen er steeds nieuwe technieken op je af. Denk maar aan precisielandbouw, werken met variabele bandenspanning en alternatieve mogelijkheden voor gewasrestenbeheer. ‘Leve(n)de Bodem’ organiseert demonstraties van innovaties. Zo kan je nagaan of een nieuwe techniek of toepassing nuttig en haalbaar is voor jouw bedrijf.

 


Ken je zelf een innovatie die je graag aan het werk ziet? Laat het ons weten!

>> Lees ook 'Inspirerende bodemvriendelijke technieken'

Welke technieken wil je zien?

Overzicht van de demonstraties

September 2018

Openveldevent op 3 projectlocaties:

Oktober 2018

Najaar 2018

  • Profielkuilbeoordeling niet-kerend vs ploegen - PIBO Campus vzw
  • Biofumigatie met groenbedekkers - PIBO Campus vzw
  • O.S.-opbouw (bokashi, houtsnippers) - Provincie Vlaams Brabant
Techniek in de kijker

Delphy organiseerde bij Verhoeven in Erp een demonstratie waarbij rossen van wintergerst werden ondergewerkt op vier verschillende manieren:

  1. Ondiep ploegen (17 cm) 
  2. Spitten 25 cm diep met langzaam roterende spitmachine en geïntegreerde woelers
  3. Woelcombinatie, dieptanden met aandruk rol (niet kerende grondbewerking)
  4. Open rister ploeg + flaxpack, 25 cm diep.