Nieuwe technieken

Als ondernemer of loonwerker komen er steeds nieuwe technieken op je af. Denk maar aan precisielandbouw, werken met variabele bandenspanning en alternatieve mogelijkheden voor gewasrestenbeheer. ‘Leve(n)de Bodem’ organiseert demonstraties van innovaties. Zo kan je nagaan of een nieuwe techniek of toepassing nuttig en haalbaar is voor jouw bedrijf.

 


Ken je zelf een innovatie die je graag aan het werk ziet? Laat het ons weten!

>> Lees ook 'Inspirerende bodemvriendelijke technieken'

Welke technieken wil je zien?

Overzicht van de demonstraties

DOORLOPEND in 2019

  • Toepassen van compost/bokashi in bloemkool als tweede vrucht - PCG
  • Toepassing diverse mestproducten bij teeltrotatie: graan + groenbedekker - voederbiet - maïs, meerjarige demo bij Hooibeekhoeve
  • Vergelijking verschillende bodembewerkingssystemen bij maïs (Retie + Ravels), meerjarige demo bij Hooibeekhoeve
  • Bodemstructuur bij NKG op teeltrotatie: voederbiet - maïs - maïs, meerjarige demo bij Hooibeekhoeve
  • Bodemstructuur bij ploegen op teeltrotatie: graan + groenbedekker - maïs - maïs, meerjarige demo bij Hooibeekhoeve

Technieken in de kijker

Delphy organiseerde bij Verhoeven in Erp een demonstratie waarbij rossen van wintergerst werden ondergewerkt op vier verschillende manieren:

  1. Ondiep ploegen (17 cm) 
  2. Spitten 25 cm diep met langzaam roterende spitmachine en geïntegreerde woelers
  3. Woelcombinatie, dieptanden met aandruk rol (niet kerende grondbewerking)
  4. Open rister ploeg + flaxpack, 25 cm diep. 

 

Op een boomkwekerij blijven teelten vaak meerdere jaren op het veld staan, met als gevolg dat de bodem vaak een te laag organisch stofgehalte heeft. Delphy demonstreerde bij boomkwekerij Louis van den Broek in Zundert enkele maatregelen die een positief effect hebben op het bodemleven en bijgevolg ook op de plantkwaliteit.