Artikel

Tijdens deze bijeenkomst gaan we op bezoek bij Jan en Josse Peeters van Hof Ten Bosch. Ze beheren een akkerbouwbedrijf van 140 ha. Het bezoek wordt georganiseerd in samenwerking met Bayer Forward Farming.

Koploperbijeenkomst bij Hof Ten Bosch - Huldenberg
Programma:

Hof Ten Bosch telt 140 ha akkerbouw. De broers Jan en Josse Peeters telen aardappelen voor de chipsindustrie, tarwe, maïs en suikerbieten. Daarnaast telen ze 2 ha peren die ze vooral op het bedrijf rechtstreeks aan de klant verkopen.  


 

Bayer Forward Farming (BBF), het kennisplatform rond duurzame landbouwpraktijken, is te gast op dit bedrijf. 

Op deze koploperbijeenkomst verwelkomen we adviseurs en landbouwers die betrokken zijn bij het project Leve(n)de Bodem. Bodembewerking en mechanisatie, organische stof en nutriënten komen aan bod. Op het bedrijf is een uniek proefperceel aanwezig, waar al 21 jaar een strook geploegd naast een strook niet-kerend aanligt. Jaar na jaar worden resultaten over gewas- en bodemparameters verzameld.


 
Praktisch:
Datum:
maandag 24 juni 2019
Begintijd:
10u30
Eindtijd:
15u30
Locatie:
De Limburg Stirumlaan 66, 3040 Huldenberg
Gekoppelde thema's & sectoren: