Artikel

Rusthoeve, Delphy en CZAV organiseren opnieuw een Bodemdag.
Na drie jaar samenwerking met de partners van het project Leve(n)de Bodem willen ze graag de verzamelde kennis delen tijdens deze bijeenkomst.

Bodemdag
Programma:

Tijdens het plenair gedeelte staat de proef die op Rusthoeve gedurende de projectperiode is uitgevoerd centraal. Hierbij zijn verschillende mogelijkheden onderzocht om meer organische stof aan te voeren en te optimaliseren. Waar biedt dit kansen in uw bedrijf?

Daarnaast is er uiteraard ook buiten weer van alles te zien tijdens de rondleiding. Er is aandacht voor groenbemesters en de mogelijkheden om deze onder te werken.

Onder leiding van Delphy dalen we af naar een profielkuil, waar de structuur van de bodem besproken kan worden.

Het programma wordt afgesloten met een demonstratie brandstofbesparing door PCLT uit Roeselare, met verschillende ploegafstellingen en hoge en lage druk banden.

Let op: er wordt een vast informatief programma aangeboden met vaste  starttijden. Het ochtendprogramma start om 8.45 u, het namiddagprogramma om 13.15 u.
Praktisch:
Datum:
donderdag 7 november 2019
Begintijd:
08u30
Eindtijd:
16u00
Locatie:
Proefboerderij Rusthoeve, Noordlangeweg 42, 4486 PR te Colijnsplaat, 0113-693000
Kostprijs:
Gratis
Inschrijven:
 
Gekoppelde thema's & sectoren: