Ondernemersgroepen
In een ondernemersgroep werken landbouwers en loonwerkers
samen rond een bodemgerelateerd thema, met begeleiding van
een kennispendelaar. De bodem-IDee van bepaalde percelen vormt
de basis voor de toepassing van praktijkgerichte innovaties en
de uitwisseling van ervaringen. Zo ontstaat er kennisuitwisseling
tussen onderzoekers en ondernemers en ondernemers onderling.

Wil je deelnemen aan een ondernemersgroep in jouw regio?

Ondernemersgroepen vinden plaats in Zeeland, Noord-Brabant
en Nederlands-Limburg en in alle Vlaamse provincies. Voor een
optimale kennisuitwisseling zijn er ook grensoverschrijdende
ondernemersgroepen.

Diverse thema’s komen aan bod, waaronder de opbouw van
organische stof, het vermijden en opheffen van verdichting en
het toepassen van gereduceerde grondbewerking.