Artikel

We nodigen je uit op het bedrijf van Marcel Verhoeven, deelnemer van de ondernemersgroep akkerbouw Oost-Brabant. Vorig voorjaar hebben we hier diverse machines voor grondbewerking gedemonstreerd, waaronder de Ecoploeg. Marcel ziet in een uitgekiende vruchtwisseling kansen om de bodemkwaliteit op zandgrond te verbeteren met behoud van rendement.   

 
Koplopersbijeenkomst vruchtwisseling en organische stof
Programma:

In het kader van project Lev(n)de Bodem hebben we bij de deelnemers van de ondernemersgroepen diverse waarnemingen verricht om meer inzicht te krijgen in de aard van de organische stof. Cees Oele van Delphy zal een aantal resultaten presenteren van de bevindingen op het gebied van labiele en stabiele koolstof fracties in de bodem in Nederland. Helena Vanrespaille van de Bodemkundige Dienst België zal haar bevindingen uit Vlaanderen delen. Tot slot zal Gera van Os van Aeres Hogeschool te Dronten toelichten wat de bodemkwaliteit kan betekenen in het kader van onze Klimaatopgave.  

PROGRAMMA  

14.30 : ontvangst  

14.45 : visie van de teler op bodemvruchtbaarheid  

15.10 : resultaten bodemanalyses binnen Leve(n)de Bodem door Cees Oele, Delphy  

15.30: resultaten koolstofmanagement in Vlaanderen door Helena Vanrespaille, Bodemkundige Dienst België.

16.00 : bodem & klimaat door Gera van Os, Aeres Hogeschool Dronten  

16.45 : rondgang op het bedrijf  

17.45 : afsluiten met een hapje en drankje  


 

> Inschrijven is verplicht via w.vervuurt@delphy.nl


 


 

Praktisch:
Datum:
donderdag 27 juni 2019
Begintijd:
14u30
Eindtijd:
18u00
Locatie:
Marcel Verhoeven, De Laren 7, 5469 PH Erp in Nederland
Gekoppelde thema's & sectoren: