Artikel

In het grensoverschrijdende Interreg-project ‘Leve(n)de Bodem’ werkte Inagro drie jaar lang samen met Vlaamse en Zuid-Nederlandse praktijkcentra rond het thema bodemkwaliteit. Voor de slotbijeenkomst van het project zijn we te gast op het aardappelbedrijf Van den Borne in Reusel (Nederland) voor een dagvullend programma met een bedrijfsbezoek en diverse praktijksessies rond bodemvruchtbaarheid, verdichting en bodembewerking.

Bijleren over de bodem op de slotbijeenkomst van Leve(n)de Bodem

Bedrijfsbezoek bij innovatieve aardappelteler Jacob Van den Borne

In de voormiddag krijg je de kans om dit bedrijf te bezoeken. Jacob Van den Borne is één van de pioniers in precisielandbouw. Hij gebruikt onder meer automatische stuursystemen, bijbemesten via sensoren, bodemscans, dronebeelden, rijbemesting en variabel bemesten.

fotoreeks levendebodem.JPG

Bodembewust zijn en bodemkennis opdoen

In de namiddag worden we verwelkomd door Adri Bossers, bestuurder bij de Nederlandse landbouworganisatie ZLTO. Daarna wordt het belang van de bodem nog eens scherp gesteld door Anne Gobin van VITO. Een gezonde bodem zorgt ervoor dat gewassen beter extreme periodes kunnen overbruggen. Franky Coopman (Inagro) sluit het plenaire deel af met een bondig overzicht van de projectresultaten en een kort filmpje dat toont hoe de bodemIDee in één oogopslag de bodemkwaliteit visualiseert. Franky Coopman: “Met eenvoudige instrumenten, zoals een prikstok en een bandenspanningsmeter, kom je al heel wat te weten. De aanwezige landbouwers krijgen beide werkinstrumenten mee naar huis, zodat ze er dadelijk in de praktijk mee aan de slag kunnen.”

Nadien volgen drie praktijkgerichte sessies, in aanwezigheid van verschillende firma’s:

  1. Organische stof, basis van bodemvruchtbaarheid: hoe opbouwen? Door Annemie Elsen (Bodemkundige Dienst van België) en Cees Oele (Delphy).
  2. Verdichting, nefast voor de gewasopbrengst: hoe vermijden? Met demonstraties van een bandendruksysteem (firma Paridaans) en de nieuwste technologie banden (firma Mitas).
  3. Gert Van de Ven (Hooibeekhoeve) leidt de sessie in rond bodembewerking. De juiste keuze maakt het verschil! Met demonstraties van een spitmachine (firma Imants), de ecoploeg (firma Koeckhoven) en strip till (firma Vermac).

 

Grensoverschrijdend netwerken en kennis uitwisselen

Er is ook ruimte om met collega’s en experten van gedachten te wisselen. Tijdens de frietjeslunch of de netwerkreceptie stellen de partners de verschillende praktijkgerichte proeven, die werden aangelegd in de loop van het project, voor aan de hand van posters. “Het betreft een breed pallet aan proeven,” aldus Mieke Vandermersch (Provincie Vlaams-Brabant), “gaande van de aanbreng van organische koolstof via groenbedekkers, via traditionele organisch materialen tot meer innovatieve, zoals bokashi en houtsnippers”.

Daarnaast waren er ook proefvelden rond het vermijden van verdichting, verschillende methodes van bodembewerking en het gebruik van mulch en biostimulantia.” Bovendien kan je ter plaatse kennismaken met de Bodembox en de Beslisboom Groenbedekkers, twee handige praktijkgerichte tools die in het kader van het project werden ontwikkeld. De BodemBox schat in wat de kost is voor de landbouwer van bepaalde bodemverbeterende maatregelen, terwijl de Beslisboom Groenbedekkers laat zien welke vanggewassen in een specifieke situatie het meest geschikt zijn. Beide gratis tools kan je ter plaatse uitproberen, één van de kennispendelaars helpt je ermee op weg.

Meer dan genoeg redenen om naar het slotevent te komen!
 
 
 
Over het project
 
Partners in het project zijn Inagro, Proefboerderij Rusthoeve, Vlaamse Overheid-Departement Omgeving, PIBO-campus, PCG, Provincie Vlaams-Brabant, Hooibeekhoeve, ZLTO. Daarnaast werkten volgende organisaties ook mee: Delphy, Bodemkundige Dienst van België, KBIVB, Nationale Proeftuin voor Witloof, PCA, Stefan Muijtjens (bodemadviseur) en HAS Hogeschool.

Het Interreg-project wordt voor 50% gefinancierd vanuit Interreg, de overige 50% wordt bijgedragen door de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen, Belgisch Limburg, Nederlands Limburg, Noord-Brabant en Zeeland en het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.
Het project Leve(n)de bodem is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu
levendebodem_tekstkader_klein.png
Logobanner_LB.png
Het project Leve(n)de bodem is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting