Artikel

Tijdens deze studienamiddag geeft Katrien Geudens van Hooibeekhoeve een toelichting over de BodemIDee en de bodembox. Instrumenten die je bodem weerbaarder maken tegen de klimaatverandering.

Studienamiddag voedergewassen en veehouderij - Geel
Programma:

13.15 u Verwelkoming - door Ilse Van den Broeck, directeur Hooibeekhoeve

13.20 u

 

 

 

 

 

 

LCV-actueel, met aandacht voor:

  • Vruchtafwisseling als wapen tegen de veranderende klimaatomstandigheden
  • Digitalisering met o.a. apps rond gewasbeschermingigitalisering met o.a. apps rond gewasbescherming
  • Plagen en vijanden in de voedergewassen
  • IPM-wetgeving en teeltvrije zone

door Gert Van de Ven, Landbouwcentrum Voedergewassen (LCV)

14.30 u

 

Met de BodemIDee je bodem weerbaarder in een veranderend klimaat - door Katrien Geudens, Hooibeekhoeve
15.15 u Pauze

15.30 u

Precisielandbouw in de stal en op het veld - door Ben Aernouts, KULeuven

16.15 u Vraagstelling
16.30 u Einde

 

ORGANISATIE EN INLICHTINGEN
Hooibeekhoeve en Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw
Anja Blockx – 014/85.27.07 – anja.blockx@provincieantwerpen.be
Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij
Marleen Delanoy – 0498/90.35.82 – marleen.delanoy@lv.vlaanderen.be

Praktisch:
Datum:
dinsdag 12 februari 2019
Begintijd:
13u15
Eindtijd:
16u30
Locatie:
Proefboerderij Pluimveehouderij, Poiel 77 in Geel
Kostprijs:
Gratis
Inschrijven:
 
Gekoppelde thema's & sectoren: