Artikel

Leve(n) de bodem wil zoveel mogelijk ondernemers bewust maken van het belang van de bodem. Jonge ondernemers zijn een belangrijke doelgroep want dit zijn de akkerbouwers van de toekomst. Om deze jonge landbouwers te bereiken werken we samen met het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK), een belangenbehartigingsorganisatie van jonge boeren in Zeeland. In december kwam een groep samen om ervaringen uit te wisselen rond de invloed van bandenspanning op de bodemkwaliteit.

Jonge ondernemers sensibiliseren

Gedurende de projectperiode organiseert het ZAJK informatieavonden voor hun leden. De bodem, en hoe men ermee moet omgaan staat centraal. Er is telkens een andere invalshoek zodat elke type landbouwer zich aangesproken voelt. Zo is er al een bijeenkomst georganiseerd voor melkveehouders, voor fruittelers en voor groentetelers. Omdat de gevolgen van een verkeerde grondbewerking steeds meer zichtbaar worden, organiseerde ZAJK in december een bijeenkomst rond bandenspanning. Een thema dat veel mensen aanspreekt want tenslotte werkt elke teler met machines op het land.


Verschillende type banden in de markt
Jan- Arie de Jong van Mitas, fabrikant off- road banden, gaf een presentatie over de verschillende type banden die Mitas aanbiedt. Hij vertelde dat de nieuwe banden speciaal ontwikkeld worden om met een lagere spanning te kunnen werken. Dit is een mooie ontwikkeling omdat akkerbouw- en veeteeltbedrijven met een groot loopvlak (lage spanning) willen werken. Telers hebben vaak schrik dat de band kapot gaat als ze de bandenspanning onder de 0,6 zetten. Daarnaast is Mitas druk bezig met de ontwikkeling van banden om op de weg richting het perceel met een lage bandenspanning te rijden. Zo hoef je niet per se een drukwisselsysteem aan te schaffen of aan een trage snelheid naar te rijden.


Invloed bandenspanning op de bodemkwaliteit
Wat voor invloed bandenspanning heeft op de bodemkwaliteit heeft Luc Remijn van Delphy laten zien tijdens een presentatie. Hij heeft de belangrijkste punten besproken die belangrijk zijn bij het aanschaffen van een nieuw set banden. Voor de aankoop kan je deze vragen stellen:

  • Wat voor werk wil je uitvoeren met de machine?
  • Hoeveel gewicht moet ze dragen?
  • Zal je er veel mee op de weg rijden?
  • Wil je ze ook gebruiken met ploegen?

De antwoorden werden met Luc Remijn besproken. Hij adviseert om goed na te denken over luchtdrukwisselsystemen, een trend die ook door bandenfabrikanten opgepikt wordt.


Meer info
Charlotte van Sluis -Poppe - cvansluijs@proefboerderij-rusthoeve.nl
Gekoppelde thema's & sectoren: