Artikel

De zomer was er een nijpend tekort aan neerslag door de aanhoudende droogte. We overschreden net niet de recordcijfers van 1976. Brabantse telers hadden het dan ook zeer druk met de beregening en planning van het beschikbare irrigatiewater. Eind oktober is het nog steeds erg droog in de bouwvoor. In West-Brabant is er een explosieve ontwikkeling van blauwalg in de watergangen, voornamelijk in het Volkerrak. Dit heeft een slechtere waterkwaliteit als gevolg.   

  
Het was een lange zomer

Meer blauwalg door uitgespoelde stikstof   

In het vroege voorjaar van 2018 waren er enkele extreme buien. In West-Brabant viel er lokaal tot 150mm/ ha neerslag.
De onderzoekers van Delphy vermoeden dat er op dat moment veel beschikbare N uitgespoeld is omdat de (organische) bemesting net in het voorjaar was uitgevoerd met behoorlijk veel mineralisatie. De uitgespoelde N is voedsel voor de blauwalg. Percelen met een slechte doorlatendheid en verdichting, waren duidelijk waarneembaar: Op veel percelen stond het water langer dan 24 uur.

Grafiek_neerslag_LB.png

Meer aandacht voor klimaatverandering

De verwachting is dat dit soort exterme weersomstandigheden eerder regelmaat dan uitzondering worden. Tijdens verschillende activiteiten van Leve(n)de Bodem hebben we aandacht geschonken aan het veranderend klimaat en de maatregelen die we kunnen treffen. Maatregelen die ondernemers kunnen inzetten om in te spelen op klimaatsverandering (klimaatadaptatie) zijn:   

  • Zorg voor een optimale drainerende teeltlaag en ondergrond
  • Voorkom storende lagen: diepe grondbewerking inzetten om verdichting op te heffen.
  • Zorg voor een verhoging van het waterbergend vermogen: meer organische stof (1 % o.s. geeft 10 mm waterberging)
  • Zorg voor een uitgekiend irrigatieplan.
  • Maak voorzieningen om regenwater op te slaan in ondergrond.


Meer info   

Cees Oele - C.Oele@delphy.nl  

Charlotte van der Sluis - cvansluijs@proefboerderij-rusthoeve.nl  Gekoppelde thema's & sectoren: