Artikel

Half september kon je op drie locaties in de projectregio kennis maken met het project Leve(n)de Bodem. De kwaliteit van de bodem stond centraal. De BodemIDee is hét werkinstrument binnen het Interreg-project. Deze ‘identiteitskaart’ verenigt de verschillende bodemparameters van een perceel in een handig, overzichtelijk en praktijkvriendelijk rapport. Twee van de drie evenementen richtten zich op het brede publiek. Bezoekers kregen een spons, die verwees naar de sponswerking van een goede bodem.  

 
Een goede bodem werkt als een spons!

Demodag Boomteelt in Lottum
Deze demodag en kennisbijeenkomst was georganiseerd in samenwerking met het POP3-project ‘Duurzame teelt Limburg’. In totaal waren er 120 geïnteresseerden, waaronder diverse deelnemers vanuit de kennisgroepen ‘boomteelt’, ‘rozen en vaste planten’ en ‘akkerbouw’. Er waren demonstraties van grondbewerking en het voorkomen van verdichtingen:

  • Lemken Jewel: 4 schaar met strokenrister
  • Imants Spitmachine 38WX
  • Ovlac Ecoploeg
  • Lemken Woelcombinatie
  • Evers Diepwoeler
Grondbewerkingen dienen worden afgestemd op de grondsoort, voorvrucht en  structuur van het perceel. Om dit inzichtelijk te maken is een profielkuil gegraven en zijn de verschillende facetten, zoals bewortelingdiepte, verdichting, doorlatendheid, wormen, organische stof etc. besproken door kennispendelaar Henry van den Akker. Aan de hand van de poster van de BodemIDee zijn de fysische, chemische en biologische aspecten nog nader uitgelegd voor de kwekersgroepen.
Openveldevent_Delphy2.png
Openveldevent bij Hooibeekhoeve
Onder eens stralende zon verwelkomde de Hooibeekhoeve zo’n 3.000 bezoekers op de Dag van de Landbouw. Er waren verschillende infostanden opgezet om de aanwezigen kennis te laten maken met Hooibeekhoeve. Het thema bodem stond centraal. Aan de hand van infoborden kregen bezoekers uitleg over bodemvruchtbaarheid en welke acties ze zelf kunnen ondernemen om de bodem vruchtbaar te houden.
Actie was er op het veld, er werd gedemonstreerd met grondbewerkingsmachines. Maschio Gaspardo en New Holland stelde hiervoor de nodige machines en tractoren ter beschikking. De ronkende machines konden op de nodige aandacht rekenen, vooral de allerkleinsten vonden het leuk om mee te rijden. New Holland presenteerde ook een drone en een bodemscanner. Zo konden de bezoekers kennismaken met precisielandbouw.
Openveldevent_HH.PNG

Over de bodem valt zoveel te leren!

Provincie Vlaams-Brabant plaatste de bodem in de kijker op de Dag van de Landbouw op Hof ter Vaeren. De familie Vanacker is de derde generatie op dit gemengd bedrijf met melkvee, vleesvee en 100 ha akkerbouwgrond. Hof ter Vaeren werkt al meer dan 15 jaar mee aan projecten rond de bodem. Alle ingrediënten waren aanwezig om er een geslaagde dag van te maken: een stralend najaarszonnetje, veel volk, lekker eten en drinken… In totaal zakten een paar duizend bezoekers naar het erf van de familie Vanacker af.
Verspreid over het bedrijf kwamen jong en oud meer te weten over wat de bodem voor ons doet en hoe landbouwers zorgdragen voor de bodem. Dit gebeurde aan de hand van een quiz en doe-activiteiten. Hoe snel infiltreert het water tussen zand, kleigrond en keien? Waar kan je met de prikstok een verdichting vaststellen? Wie raadt aan de hand van een profielkuil welke strook van het perceel al 15 jaar niet meer wordt geploegd? Met de aanwezigheid van de Verisscan toonden we aan de bezoekers hoe precisielandbouw helpt om gerichter en juister met de bodem om te gaan.
openveldevent_provVlBr.PNG


     

Gekoppelde thema's & sectoren: