Artikel

Kan een niet-kerende grondbewerking de ploeg vervangen? Besparen we zo tijd? En welke positieve gevolgen heeft die bewerking? De komende drie weken gaan we dieper in op de toepassing van niet-kerende bodembewerking ter vervanging van de ploeg en geven we je een antwoord op bovenstaande vragen.  

 
En de boer, hij ploegde voort! ... of toch niet? - Deel 1

Er zijn verschillende machines beschikbaar, elk geschikt voor een specifieke bedrijfsvoering. Bij omschakeling naar niet-kerende grondbewerking leggen we de focus op de machine, maar denk eraan dat er nog een heel aantal andere factoren belangrijk zijn om tot een goede opbrengst te komen!    

 

Een goede bodemconditie
Heb aandacht voor het bodemleven! De bodembiologie wordt gestimuleerd door een diversiteit aan gewassen te verbouwen. Maar we zijn met z’n allen gewoon om het hoofdgewas als monocultuur te telen. Daarom is het belangrijk om bij de zaai van een groenbedekker voor een mengsel te gaan waarbij onder andere een variatie in bewortelingsdiepte aanwezig is.

Bij niet-kerende grondbewerking (NKG) mikken we niet zozeer op veel bovengrondse ontwikkeling (vaak is ontwikkeling maar tot op kniehoogte gewenst). Vooral ondergronds moeten we een goede werking hebben. Beperk je bij de samenstelling van mengsels niet tot 2 à 3 soorten (vaak is er dan overwoekering van een bepaalde soort). Gebruik bij voorkeur mengsels van 4 à 5 soorten groenbedekkers. Is gele mosterd aanwezig in het mengsel, beperk de zaadhoeveelheid dan tot 1 à 2 kg/ha. Wist je trouwens dat frequent groenbedekkers inzaaien ertoe leidt dat er tot 20 kg kali en 30 tot 40 kg N meer beschikbaar is in de zomer?    


Banden op de trekker
De huidige trekkerbanden kunnen veel gewicht dragen op een relatief klein oppervlak. Toch wordt er best met een lage druk op het veld gereden. Lagere bandendruk heeft talrijke voordelen op het veld:

  • De druk onder de band daalt sterk
  • In de bodem krijg je minder poriënverdichting
  • Je krijgt meer tractie met een lager koppel
  • Er is minder brandstofverbruik
 

 

Via drukwisselsystemen kan de bandendruk aangepast worden. Eenvoudige toepassingen (vanaf € 1000) maken gebruik van de aanwezige compressor. De meer gesofisticeerde systemen zijn in staat de bandendruk automatisch en snel aan te passen naargelang de omstandigheden.  

Als vuistregel voor de bandendruk kan je stellen: max 1 bar in het voorjaar en 1,2 tot 1,3 bar in het najaar. Hou je die druk ook aan op de weg, weet dan dat je met lagere snelheid moet rijden. Raadpleeg de bandenspanningstabellen op het web om de juiste bandenspanning per type band te weten.    

Laat niet enkel de achterbanden hun werk doen. Ook de voorbanden moet je goed laten meetrekken. Dat doe je door voldoende gewicht in de fronthef te voorzien. Een vuistregel is om 90 % van je pK’s om te zetten in gewicht. Een voorbeeldje:  

  • trekker van 200 pk => 1800 kg frontgewicht
  • trekker van 100 pk => 900 kg frontgewicht  


Meer info

Franky Coopman - franky.coopman@inagro.be