Artikel

Augustus en september zijn de ideale maanden om vrijgekomen velden voor te bereiden op de winter. Dat kan door eventuele verdichte lagen op te heffen via een aangepaste bodembewerking, gevolgd door de inzaai van een groenbedekker. Op het demoveld, met bonen als voorafgaande teelt, werden 20 EAG-mengsels ingezaaid in combinatie met een diepgronder en rotoreg in één werkgang. Voorafgaand aan de zaai werden niet-kerende bodembewerkingen uitgevoerd met een triltandcultivator (diep) en een ganzevoetcultivator (ondiep). De mechanische vernietiging en het inwerken van de groenbedekkers door een aantal (combinaties van) werktuigen zullen gedemonstreerd worden.

Demo vernietiging groenbedekkers
Programma:

Deze demo gaat door tijdens de Werktuigendagen in Heurne, Oudenaarde.

Praktisch:
Datum:
zaterdag 23 september 2017
Begintijd:
09u00
Eindtijd:
18u00
Locatie:
Heurne, Oudenaarde
Kostprijs:
Deelname is gratis
Inschrijven:
 Inschrijven is niet vereist
Gekoppelde thema's & sectoren: