Artikel

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde vzw PIBO-campus een rondgang langs enkele van de aangelegde proefvelden. Dit jaar werden ook enkele gastsprekers uitgenodigd die in het kader van het Interreg-project Leve(n)de bodem de aandacht van de land- en tuinbouwers vestigden op de heterogeniteit van de bodem op perceelsniveau en hoe zij hiermee kunnen omgaan.    

  
Interreg Leve(n)de Bodem ook aanwezig op de proefveldrondgang van vzw PIBO-campus

Openvelddag vzw PIBO campus (7 juni 2017): een jaarlijkse traditie   

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde vzw PIBO-campus een rondgang langs enkele van de aangelegde proefvelden. Het werd een welbezochte editie met meer dan 200 deelnemers. Bij de eerste sessie waren er tevens ook veel leerlingen van de PIBO-school aanwezig, en dit onder het goedkeurend oog van hun leerkrachten. Tegen de avond kwamen vele landbouwers ook een kijkje nemen om op de hoogte gesteld te worden van de laatste ontwikkelingen. De  verschillende rassen van tarwe en gerst werden besproken door de medewerkers van vzw PIBO-campus, terwijl de teelt van suikerbieten en cichorei uitvoerig werd toegelicht op het veld door medewerkers van respectievelijk KBIVB en Beneo-Orafti.    

Gastsprekers vestigen de aandacht op de heterogeniteit van de bodem op perceelsniveau   

De bodem binnen eenzelfde perceel is zelden tot nooit homogeen. Dankzij nieuwe kennis en technologie kunnen we zicht krijgen op de heterogeniteit. Gastspreker David Smeets van Case New Holland toonde dit aan, aan de hand van verschillende foto’s die werden gemaakt door middel van drones en verschillende types van camera’s en die aantonen dat elk perceel wel zijn eigen bodemverschillen heeft waarmee rekening gehouden moet worden in functie van bodembewerking en –bemesting. Dit betoog was dan een uitstekende inleiding op de toelichting van Mark Artoos (Kverneland) die een variabele kunstmeststrooier bij had waarvan hij de verschillende toepassingsmogelijkheden uitlegde. Dankzij de uitgebreide mogelijkheden van deze meststrooier kunnen landbouwers hun bemesting op een dusdanige manier bijstellen dat een gunstig evenwicht aan nutriënten in de bodem in geheel het perceel gerespecteerd kan worden en tegelijk bespaard kan worden op bemestingskosten. Met nieuwe kennis en technologie krijgen we dus niet alleen zicht op de heterogeniteit, dankzij ‘precision farming’ kunnen we hier ook op de best mogelijk manier mee omgaan.   

TN artikel 5_2.jpgGekoppelde thema's & sectoren: