Ondernemersgroepen

In een ondernemersgroep werken landbouwers en loonwerkers samen rond een bodemgerelateerd thema, onder begeleiding van een kennispendelaar. Per thema worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd om kennis en ervaringen uit te wisselen. Tussen onderzoekers en ondernemers, maar ook tussen ondernemers onderling.


Wil je deelnemen aan een ondernemersgroep in jouw regio?

In Nederland worden de groepen gevormd op basis van regio (soms ook op basis van teelt). De bodemgerelateerde thema’s die aan bod komen worden door de groep -vastgelegd. Bij een eerste bijeenkomst is er een voorstelling van de BodemIDee 

In Vlaanderen worden per provincie een aantal themagerichte ondernemersgroepen opgericht voor landbouwers met interesse in hetzelfde bodemgerelateerde thema. Deze groepen zullen gedurende het project  een bepaald thema uitwerken.
 
Op het einde van het project wissellen Vlaamse en Nederlandse ondernemersgroepen kennis uit. Eerder al, worden aan de landsgrenzen ook grensoverschrijdende ondernemersgroepen opgericht. 

Overzicht bijeenkomsten ondernemersgroepen waar je kan aansluiten

Provincie Zeeland

 • Organische (kool)stof  management en bodemleven - West- en Oost- Zeeuws Vlaanderen 
  Meer info: Hans Moggré - T+31 653646076 - E: H.Moggre@delphy.nl
 • Waterbergend vermogen, drainage en verzouting - Midden- Zeeland 
  Meer info: Hans Moggré - T +31 653646076 - E H.Moggre@delphy.nl
 • Bodemonderzoek en de anorganische bemesting - Noord- Zeeland
  Meer info : Nelis van der Bok - T +31 653216327 - E N.vanderBok@delphy.nl

 

Noord - Brabant

 • Zware kleigrond - Altena Biesbosch
  Meer info: Wico Dieleman - T +31 6 505 284 80 - E wico.dieleman@zlto.nl
 • Bodemonderzoek en de anorganische bemesting - West-Brabant
  Meer info : Nelis van der Bok - T +31 653216327 - E N.vanderBok@delphy.nl
 • Vollegrondstuinbouw - Noord-Brabant
  Meer info: Jos van Hamont - T +31 653375257 - E j.vanhamont@delphy.nl
 • Heesters en coniferen - Noord-Brabant
  Meer info: Eugene van Abeelen - T +31 653946072 - E e.vanabeelen@delphy.nl
 • Bodemverdichting en aardappelteelt verbeteren - Midden-Brabant
  Meer info: Henry van den Akker - T +31 653310383
 • Precisielandbouw - Oost-Brabant
  Meer info: Henry van den Akker - T +31 653310383

 

Provincie Nederlands Limburg

 • Organische stof, groenbemesters en aaltjes - Noord-Limburg
  Meer info: Koen Peters - T + 31 622974285 - E k.peters@delphy.nl
 • Akkerbouw op Jöss grond - Zuid-Limburg
  Meer info: Jos Souren -  T +31 653151775 - E j.souren@delphy.nl
 • Grensoverschrijdende groep vollegrondsgroente & aardbei - Zuid-Limburg
  Meer info: Jos van Hamont - T +31 653375257 - E j.vanhamont@delphy.nl
 • Organische stof, groenbemesters en aaltjes in de boomteelt - Limburg
  Meer info: François van Abeelen - T +31 620131201 - E F.vanabeelen@delphy.nl

 

West-Vlaanderen

 • Bodemvruchtbaarheid en groenbedekkers - West-Vlaanderen
  Meer info: Franky Coopman - T +32 50 27 33 45 - E franky.coopman@inagro.be
 • Kerende en niet-kerende grondbewerkingen - West-Vlaanderen
  Meer info: Franky Coopman - T +32 50 27 33 45 - E franky.coopman@inagro.be

 

Oost - Vlaanderen

 • Composteren en fermenteren - Oost-Vlaanderen
  Meer info: Maarten De Boever - T +32 9 381 86 85 - E maarten@pcgroenteteelt.be

Antwerpen

 

Vlaams - Brabant

 

 

Grensoverschrijdende ondernemersgroepen

 • Grensoverschrijdend Limburg: organisch stofbeheer en bodemleven
  Meer info: Sander Smets - T +32 12 39 80 55 - E sander.smets@pibo.be