Handige tools
Beslisboom groenbedekkers

Kies de juiste groenbedekker! Deze tool helpt landbouwers een goede keuze te maken. Groenbedekkers spelen een belangrijke rol in het onderhouden van een goede bodemkwaliteit en zijn ook belangrijk als vanggewas in MAP 6. De tool is een gratis Exceltoepassing. Zorg dat de macro’s ingeschakeld zijn.


Hoe ga je te werk? 

STAP 1 - Kies eerst enkele belangrijke selectiecriteria.

  • Selecteer de mogelijke zaaiperiode.
  • Kijk of er ziekten of plagen aanwezig zijn.
  • Let op de vorstgevoeligheid van de groenbedekker (afhankelijk van de inzaaidatum).

STAP 2 - Kies een groenbedekker uit het keuzelijstje (dat je nog verder kan uitfilteren).

STAP 3 - Ga aan de slag met de meest geschikte groenbedekker(s) voor jouw perceel.


Start de Beslisboom groenbedekkers

Bodembox

De BodemIDee geeft een overzicht van de kwaliteiten en werkpunten van je bodem. De vraag is hoe je deze werkpunten best aanpakt en hoeveel dit kost. Daarom werd de Bodembox ontwikkeld. Met behulp van deze tool zie je duidelijk de voor- en nadelen per maatregel. Je ziet ook het effect op de (gelinkte) bodemparameter(s).

Hoe ga je te werk?

  • STAP 1: Vul je bedrijjsgegevens in.
  • STAP 2: Vink aan welke maatregel(len) je wil toepassen.
  • STAP 3: Bekijk de resultaten: zowel de kost als het effect op organische stofopbouw wordt weergegeven

> Lees de handleiding 

Start de Bodembox