BodemIDee
BodemIDee: de bodemkwaliteit in één oogopslag

Je bodem is de basis van een gezond gewas en van een goede opbrengst. Hoe goed ken jij je bodem? Bodemanalyses helpen je al een eind op weg. Maar er is meer dan de nutriëntenstatus alleen. Fysische bodemfactoren - zoals bodemdichtheid, waterdoorlaatbaarheid en stabiliteit van de aggregaten - bepalen de draagkracht van de bodem. Daarnaast zorgt een gezond bodemleven ervoor dat je perceel weerbaarder is tegen ziekten en plagen. De BodemIDee is hét werkinstrument binnen het Interreg-project Leve(n)de Bodem. Deze ‘identiteitskaart’ verenigt de verschillende bodemparameters van jouw perceel in een handig, overzichtelijk en praktijkvriendelijk rapport.

Maak hier een simulatie van de BodemIDee voor jouw perceel!

Figuur: Dit is een voorbeeld van een simulatie van een BodemIDee. Op deze ‘diagnose’ zie je wat goed zit en waar er werkpunten zijn. Zeventien parameters, waaronder plasvorming, aanwezigheid van regenwormen en infiltratiesnelheid, krijgen een score op 100.

Tijdens het Leve(n)de Bodem project staan een 15-tal kennispendelaars gratis tot jouw dienst.

Je kan gratis beroep doen op onze bodemspecialisten of kennispendelaars die de toestand van jouw perceel in kaart brengen. Ze brengen de verschillende parameters samen in een BodemIDee. Met deze analyse worden, samen met jou, concrete actiepunten bepaald voor een betere bodemvruchtbaarheid. Kosten en opbrengsten worden hierbij goed afgewogen. Na de uitvoering van deze actiepunten volgt een evaluatie van de geboekte vooruitgang.   


Inagro West-Vlaanderen

Bram Van Nevel
+32(0)51 27 33 47
bram.vannevel@inagro.be
Franky Coopman
+32(0)51273345
franky.coopman@inagro.be
Lieven Delanote
+32 (0)51 27 32 50
Lieven.delanote@inagro.be


Anneline Brouckaert
+32 (0)51 27 33 66
Anneline.brouckaert@inagro.be

Annelies Pollentier
+32 (0)51 27 33 83
Annelies.pollentier@inagro.be

PCGOost-Vlaanderen

 

PCA Oost- Vlaanderen

Maarten De Boever
+32 (0)9 381 86 85
maarten@pcgroenteteelt.be
Kurt Cornelissen
+32 (0) 9 381 86 90
kurt.cornelissen@proefcentrum-kruishoutem.be

Hooibeekhoeve Antwerpen

Gert Van de Ven
+32 (0)14 85 27 07
gert.vandeven@provincieantwerpen.be

Proefcentrum Herent

 

PIBO campus vzw Belgisch Limburg

Jasper Somers
+32 (0)16 21 37 51
Jasper.somers@vlaamsbrabant.be
Sander Smets
+32 (0)474 71 66 42
sander.smets@pibo.be

 

Delphy 

 

     
        Sjef Crijns
Regio: Limburg
+31 (0)6 - 5331 0381                            
j.crijns@delphy.nl
                          Henry van den Akker
Regio: Noord-Brabant
+31 (0)6 – 5331 0383
h.vandenakker@delphy.nl 
       

ZLTO

 

Nelis van der Bok
Regio: Zeeland
+31 (0)6 – 53 21 63 27
n.vanderbok@delphy.nl
    Stefan Muijtjens
Regio: Noord - Brabant
+31 (0) 6 -2218 5308
stefan@landbouwadviseur.be