Artikel

Tijdens de train-de-trainersessies in het kader van Leve(n)de Bodem leren de ‘kennispendelaars’ van elkaar. In elke sessie wordt één specifiek onderwerp rond bodemkwaliteit behandeld. Eind november was de negende en laatste train-de-trainersessie bij vzw PIBO-Campus op de Zuid-Limburgse leem-lössbodems in Tongeren. We focusten op het behoud van een goede bodemkwaliteit bij kerende en/of niet-kerende bodembewerking.

Train- de-trainersessie rond bodembewerking

Theoretisch luik
Er werd gestart met een filmpje over regeneratieve landbouw. Dit is een vorm van landbouw waarbij gefocust wordt op een maximalisatie van het koolstofgehalte in de bodem. In het filmpje belicht een zeer enthousiaste spreker alle positieve aspecten van deze techniek. Maar is het in werkelijkheid wel zo positief als voorgesteld? Stof tot nadenken voor het vervolg van de namiddag!

Mieke Vandermersch van Provincie Vlaams-Brabant gaf vervolgens een toelichting bij de vier lange termijnpercelen in regio Leuven die al een tiental jaar opgevolgd worden door de Bodemkundige Dienst van België. Op deze percelen ligt een strook kerend naast één of meerdere stroken niet-kerend. Er is soms opbrengstderving bij de niet-kerende strook ten opzichte van de ploegde strook. Meestal kunnen we nadien wel verklaren hoe de opbrengstderving vermeden kon worden. Niet-kerend leren werken vergt een inspanning en is niet reddend voor alle omstandigheden.


Vervolgens besprak Katrien Geudens van Hooibeehoeve enkel NKG-technieken die Hooibeekhoeve toepaste op de zandbodem van de Antwerpse Kempen. Op een zandbodem blijkt NKG zeker zo moeilijk als op een leembodem. In het (uitzonderlijk droge) 2018 viel de opbrengst van de maïs in de velden die niet geploegd werden lager uit dan de opbrengst in de geploegde veldjes.


Veldbezoek
Afsluitend was er een veldbezoek met demonstratie van de BodemIDee, toegepast op een niet-kerend én een geploegd perceel. Sander Smets van vzw PIBO-Campus gaf uitleg bij de BodemIDee. We zagen dat het in een leembodem onvermijdelijk is dat er zich een (beperkt) verdicht laagje vormt in de ondergrond. Dit laagje wordt veroorzaakt door op het veld te rijden, maar zorgt er anderzijds voor dat de bodem voldoende draagkracht bezit om te berijden. Bodemexpert Sjef Crijns van Delphy besprak met de aanwezigen de problematiek van oogsten in het najaar in natte omstandigheden. Eind november moesten nog wortelen gerooid worden in zeer natte omstandigheden. Sjef gaf als advies om na het rooien zo snel mogelijk te diepwoelen. Normaal wordt dit nooit geadviseerd in natte omstandigheden, maar soms breekt nood wet. Het winterweer moet het mogelijk maken de bodem zich te laten herstellen van deze bewerking.

Pibo_veld.PNG

Conclusie
Het veldbezoek leerde dat de discussie ‘ploegen of niet ploegen’ geen zwart-wit verhaal is. Met beide systemen kan je, indien goed uitgevoerd, een goede bodemkwaliteit bekomen.


 
Gekoppelde thema's & sectoren: