Artikel

Werken aan een betere bodemkwaliteit rendeert. Op www.levendebodem.eu zijn vier tools beschikbaar voor landbouwers die aan de slag willen. In dit nieuwsbericht ontdek je de functionaliteiten van de ‘BodemIDee’ en de ‘Bodemchat’. De ‘BodemIDee’ geeft een overzicht van de fysische, biologische en chemische parameters. Zo zie je in een oogopslag hoe het met de bodemkwaliteit gesteld is. Andere vragen? Stel ze aan de 'Bodemchat', rechts onderaan op de website.

Aan de slag met je bodem! - deel 2

Bodemexperts uit Vlaanderen en Nederland ontwikkelden handige werkinstrumenten voor landbouwers.


BodemIDee
De BodemIDee is als het ware de identiteitskaart’ van je perceel. De tool verenigt verschillende bodemparameters in een taartdiagram. Hoge scores krijgen een groot taartstuk, lage scores een klein taartstuk. In één oogopslag zien je als landbouwer dus waar het goed zit en welke werkpunten er zijn.  
De chemische parameters vind je terug op je bodemanalyse, maar er is meer dan de nutriëntenstatus alleen. Fysische bodemfactoren - zoals bodemdichtheid, waterdoorlaatbaarheid en stabiliteit van de aggregaten - bepalen de draagkracht van de bodem. Daarnaast zorgt een gezond bodemleven ervoor dat je perceel weerbaarder is tegen ziekten en plagen.

> Maak een simulatie van de BodemIDee van jouw perceel

BodemIDee_app.PNG

Bodemchat
Heb je vragen waar de handige tools van Leve(n)de Bodem geen antwoord op biedt? Stel ze aan de ‘Bodemchat’ rechts onderaan de website van www.levendebodem.eu . Dit kan op elk moment, eender waar. Kan de ‘Bodemchat’ je niet helpen? Dan wordt je doorverwezen naar een bodemexpert.

> Stel je vraag aan de ‘Bodemchat’.

bodemchat.png

Gekoppelde thema's & sectoren: