Artikel
Draag zorg voor je bodem! Dit was de hoofdboodschap tijdens de slotbijeenkomst van Leve(n)de Bodem afgelopen donderdag. We waren te gast bij het innovatieve aardappelbedrijf Van den borne aardappelen. De 200 aanwezigen zijn alvast overtuigd van ‘bodembewust boeren’. Om de bodemkwaliteit op peil te houden kregen de aanwezige landbouwers een prikstok en bandenspanningsmeter mee naar huis.
Leve(n)de Bodem helpt landbouwers bodembewust boeren

Het Leve(n)de Bodem -project sensibiliseerde drie jaar lang landbouwers om zorgzaam om te gaan met hun vruchtbare bodems en leerde hen hoe ze de bodemkwaliteit kunnen versterken met behoud van een goede gewasopbrengst. Op donderdag 5 september deelden de partners hun projectresultaten met zo’n 200 landbouwers, erfbetreders, leraars, beleidsmakers en onderzoeksinstellingen. De grote opkomst bewijst dat de boodschap ‘bodembewust boeren’ goed aangekomen is. Om werk te maken van een Leve(n)de Bodem kregen de aanwezige landbouwers een prikstok en bandenspanningsmeter mee naar huis.

Bedrijfsbezoek bij innovatieve aardappelteler Jacob van den Borne
Vandenborne_compr.jpgDe slotbijeenkomst vond plaats op het aardappelbedrijf van den Borne in Reusel, Nederland. Bedrijfsleider Jacob van den Borne is een van de pioniers in precisielandbouw. Hij is erg begaan met de bodemzorg. Hij gebruikt onder meer automatische besturingssystemen, bodemscans en dronebeelden. Via sensoren verzamelt hij data voor zijn rijbemesting, variabele bemesting of bijmesting om de bodem op de juiste plaats te geven wat het nodig heeft. Jacob streeft ernaar de kracht van het bodemleven maximaal te benutten.
 
Bodemvruchtbaarheid, bodemverdichting en bodembewerking
demonstratie3_compr.jpgNadien volgden drie praktijkgerichte sessies. In samenwerking met verschillende firma’s deelden de bodemexperts waardevolle tips. Annemie Elsen van Bodemkundige Dienst van België en Cees Oele van Delphy gingen dieper in op de opbouw van organische stof als basis voor bodemvruchtbaarheid. Gert Van de Ven van Hooibeekhoeve toonde aan dat een bewuste machinekeuze belangrijk is bij bodembewerking. Dat konden de deelnemers meteen ontdekken via demonstraties van een spitmachine, de ecoploeg en strip till. “De juiste keuze maakt een groot verschil voor het bodemleven”, klonk het in die sessie. Tot slot werd gedemonstreerd hoe land- en tuinbouwers verdichting kunnen vermijden met respectievelijk een bandendruksysteem en nieuwe bandentechnologie. Zo bleek dat aandacht voor bodemverdichting noodzakelijk is voor een goede gewasopbrengst.


Zelf aan de slag met handige werkinstrumenten
Op de slotbijeenkomst werden methodes, hulpmiddelen en technieken aangereikt hoe landbouwers via bodembewerking, opbouw van organische stof en het vermijden van verdichting de bodemkwaliteit kunnen behouden en versterken.
Met praktijkgerichte tools kunnen telers voortaan zelf – of met de hulp van een expert – hun bodemkwaliteit evalueren en waar nodig bijsturen.
De ‘BodemIDee’ geeft een mooi beeld van de chemische, biologische en fysische kwaliteiten en werkpunten van een perceel. De ‘BodemBox’ maakt een schatting van de kostprijs van bepaalde bodemverbeterende maatregelen. De ‘Beslisboom Groenbedekkers’ laat op zijn beurt zien welke groenbedekkers het meest geschikt zijn in een specifieke situatie. De website www.levendebodem.eu is een verzamelpunt voor alle informatie en nieuwe inzichten.

>De presentaties kun je opvragen bij lien.deleu@inagro.be
 
 
Over het project

Het Interreg-Vlaanderen-Nederland-project Leve(n)de Bodem startte begin 2017. De partners in het project zijn Inagro, Proefboerderij Rusthoeve, het departement Omgeving van de Vlaamse overheid, PIBO-campus, PCG, Provincie Vlaams-Brabant, Hooibeekhoeve, ZLTO. Daarnaast werkten Delphy, Bodemkundige Dienst van België, KBIVB, Nationale Proeftuin voor Witloof, PCA, bodemadviseur Stefan Muijtjens bodemadviseur en HAS Hogeschool mee.
 
Het project werd voor 50 % gefinancierd via Interreg. De overige 50 % werd bijgedragen door de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen, Belgisch-Limburg, Nederlands-Limburg, Noord-Brabant en Zeeland en het departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Logoblok voor blogs_mettekst_PB.png

Het project Leve(n)de bodem is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. • Meer info: www.grensregio.eu
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting | Groenten Open Lucht