Artikel

De bodem is de basis van een gezond gewas en een goede opbrengst. Om de algemene toestand van de bodem te evalueren werd de ‘BodemIDee' ontwikkeld in het Interreg-project Leve(n)de Bodem. De BodemIDee is een identiteitskaart die de chemische, biologische en fysische parameters van je bodem verenigt in een handig en praktijkgericht rapport. In drie filmpjes leggen we uit hoe je komt tot de invulling van een BodemIDee. Het tweede filmpje gaat over de fysische en biologische bodemkwaliteit, de bodemstructuur en het bodemleven. 

 
Leer je bodem beter kennen - deel 2

Vorige week las je dat de chemische bodemkwaliteit bepaald wordt door een grondonderzoek of bodemanalyse. Het is ook belangrijk om inzicht te krijgen in de fysische en biologische parameters.
 

Kijk in en naar de bodem 

Er bestaan talrijke ingewikkelde en dure methodes om de bodemkwaliteit en het bodemleven te meten. Toch kun je als landbouwer op een vrij eenvoudige manier zicht krijgen op de toestand van je perceel. Om de fysische en biologische bodemkwaliteit te evalueren, kom je al een heel eind met een spade en een prikstok.
 

Verdichting opsporen  

Met de prikstok kan je verdichting opsporen. Op veel percelen bevindt zich een verdichte laag op ploegdiepte, beter gekend als de ploegzool. Bij ernstige verdichting wordt de wortelgroei, en bijgevolg de gewasopbrengst, belemmerd. Opgelet: verdichting opheffen moet wel beredeneerd gebeuren, want dichtheid heeft ook met draagkracht te maken. Bij twijfel kan je advies vragen aan een bodemspecialist.
 

Bodemstructuur beoordelen 

Via een spadesteek kan je de bodemstructuur beoordelen. Een kruimelige kluit aarde en een goede doorworteling vormen een goed teken. Valt je kluit in scherpe blokken uiteen, dan is er een probleem met de water- en luchthuishouding in je bodem. Van de miljarden organismen die in een spadesteek voorkomen, kan je de meeste niet met blote oog waarnemen. Regenwormen gelukkig wel. De aanwezigheid van regenwormen vormt een goed teken. Vooral de pendelaar is erg gewenst. Die regenworm herken je aan zijn platte kop tijdens het bewegen en aan zijn donkerroze bovenkant met een bleke onderkant. Hij legt grote, verticale afstanden af en zorgt zo voor een luchtige bodem.

De
 'kennispendelaars' van Leve(n)de Bodem zijn vernoemd naar die worm. Veertien Vlaamse en Nederlandse adviseurs verlenen gratis advies en brengen de toestand van een perceel in kaart via de BodemIDee. Nadien stellen ze samen met jou concrete actiepunten op om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

>> Bekijk het filmpje 'Kijk in en naar je bodem'   

Dit filmpje toont hoe een veldbeoordeling in zijn werk gaat, zowel bij een Vlaamse als bij een Nederlandse landbouwer. Aarzel niet, neem je spade en ga zelf een kijkje nemen op je veld.    

Banner_Website_FilmpjesLevendeBodem_V1_750px.png
 

Meer info
 

www.levendebodem.eu  

Leven_de_bodem.png    

Logobanner_depraetere.png  


 

  


 
Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Bodem En Bemesting