Artikel

De bodem is de basis van een gezond gewas en een goede opbrengst. Om de algemene toestand van de bodem te evalueren werd de ‘BodemIDee ‘ontwikkeld in het Interreg-project Leve(n)de Bodem. De BodemIDee is een identiteitskaart die de chemische, biologische en fysische parameters van je bodem verenigt in een handig en praktijkgericht rapport. In drie filmpjes leggen we uit hoe je komt tot de invulling van een BodemIDee. Een eerste filmpje gaat over de chemische bodemkwaliteit.    

 
Leer je bodem beter kennen - deel 1

De weg van een bodemstaal
Een eerste filmpje gaat over de chemische bodemkwaliteit. De chemische parameters worden geanalyseerd via een grondonderzoek of bodemanalyse. In Vlaanderen en Nederland zijn er meerdere erkende labo’s waar je als landbouwer terecht kunt. Het filmpje volgt de weg van een bodemstaal, vanop het land tot in het labo. Staalnemers komen ter plaatse voor een staalname volgens een vast protocol. Vervolgens analyseren laboranten de zuurtegraad van de bodem, het organische koolstofgehalte en de beschikbare voedingselementen. Nadien krijg je als land- of tuinbouwer een bemestingsadviesrapport met de resultaten.
 

Leren uit een bodemanalyse
Als landbouwer is het belangrijk om over een aantal geldige analyseresultaten te beschikken, om te voldoen aan de randvoorwaarden van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Maar laat die rapporten vooral niet in je kast liggen. Als je de cijfers goed gebruikt, kunnen ze je heel wat opleveren.    

Zo heeft de zuurtegraad van de bodem een invloed op de beschikbaarheid van de voedingsstoffen voor het gewas. Als je pH niet goed zit, is het tijd voor actie! Samen met de beschikbare voedingsstoffen krijg je in het rapport ook een bemestingsadvies. Naast de dosis is ook de verhouding tussen de voedingsstoffen belangrijk. Zo kan een overschot van een element de opname van een ander element bemoeilijken. Door de bemesting af te stemmen op de noden van het gewas, bemest je niet meer dan nodig. Dat is interessant voor je bodem en voor je portemonnee! 


>>
Bekijk het filmpje 'Wat leer je uit een bodemanalyse?'
 

Banner_Website_FilmpjesLevendeBodem_V1_750px.png

 

Tijdens het project Leve(n)de Bodem staan 14 bodemspecialisten tot jouw dienst. Je kan gratis een beroep doen op die kennispendelaars die de toestand van jouw perceel in kaart brengen. Ze brengen de verschillende parameters samen in een BodemIDee. Daarna worden, samen met jou, concrete actiepunten bepaald voor een betere bodemvruchtbaarheid. Kosten en opbrengsten worden daarbij goed afgewogen. Na de uitvoering van de actiepunten volgt een evaluatie van de geboekte vooruitgang.

>> Vind een bodemspecialist in jouw buurt!
 


Meer info 

www.levendebodem.eu  

Leven_de_bodem.png    

Logobanner_depraetere.png
 


 


 

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting