Artikel

Op woensdag 5 juni 2019 zakten bijna 200 land- en tuinbouwers af naar het openveldevent bij PIBO-Campus in Tongeren. De focus lag op de implementatie van innovatieve bodemverbeterende technieken. Om dit te demonstreren bezochten we een drijfmestproef. In het voorjaar werd er drijfmest geïnjecteerd in wintertarwe. 

Aan de slag met BodemIDee tijdens openveldevent PIBO-Campus

Resultaten bemestingsproef

De drijfmest in wintertarwe werd aangebracht met een zelfrijdende mestinjecteur, uitgerust met een sleepvoetbemester van 18 m. De sleepvoeten maakten insnijdingen in de bodem van zo’n 2-3 cm diepte en dit op ongeveer 25 cm van elkaar. 

Tijdens het veldbezoek werden de eerste resultaten van de bemestingsproef besproken. Zo bleek bijvoorbeeld dat de organisch bemeste tarwe een snellere en betere groei kende in het voorjaar. De tarwe die enkel bemest werd met de 3 klassieke fracties kunstmest bleef in het begin van het seizoen wat achter. Later op het seizoen vervaagden deze verschillen. De aanwezigen kregen de kans om de verschillende aangelegde stroken zelf te beoordelen. De resultaten van deze proef worden gepresenteerd op de jaarlijkse graanvergadering van PIBO-Campus op dinsdag 17 september. 

Bodemkwaliteit beoordelen

Er was ook aandacht voor de BodemIDee. Het overzicht van de fysische, biologische en chemische parameters van het betreffende perceel werd getoond aan de aanwezigen. Hoge scores krijgen een groot taartstuk, lage scores een klein taartstuk. Zo zie je in één oogopslag waar het goed zit en welke werkpunten er zijn. Ook de geboorde bodemprofielen werden besproken. 

Samen met het openveldevent vond de jaarlijkse proefveldrondgang van PIBO-campus plaats. De aanwezigen konden dus ook andere proefvelden met suikerbieten, wintertarwe, wintergerst en cichorei bezoeken. In de cichorei was er een machinedemonstratie met camera gestuurde schoffels.

openveldevent_pibo2019_artikel.jpg
Foto: uitleg bij enkele camera gestuurde schoffels in de cichoreiteelt


Als afsluiter van deze leerrijke namiddag en avond werd er nagepraat met een drankje in de cafetaria van het PIBO. 


Meer info

Sander Smets
Onderzoeker akkerbouw PIBO
sander.smets@pibo.be 


Gekoppelde thema's & sectoren: