Artikel

De resultaten van een aantal demoproeven bij Hooibeekhoeve, PIBO en PCG werden tijdens een train-de-trainersessie bij Hooibeekhoeve besproken. De focus van de proeven in Antwerpen en Limburg lag op de optimalisatie van de bemestingsstrategieën in maïs en wintertarwe. In Oost-Vlaanderen kregen uien en wortelen bijkomend organisch materiaal toegediend in de vorm van mulch, compost en bokashi.  

 
Innovatieve bemestingsstrategieën

Hooibeekhoeve optimaliseert de bemestingsstrategie voor maïs
Hooibeekhoeve is het praktijk- en voorlichtingscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling in de provincie Antwerpen. Ze vergelijken er al jaren verschillende bemestingsvormen bij maïs. Gert Van de Ven zette de resultaten op een rijtje.   

In een eerste categorie wordt de mest naar de plant gebracht door middel van rijenbemesting, in de vorm van drijfmest of kunstmest. Mest naast de plant gaf betere resultaten dan onder de plant. De voederwaarde van de maïs is beter bij toepassing van runderdrijfmest naast of onder de plant dan bij volleveldse toepassing. Precisiebemesting geeft dus betere resultaten dan de traditionele bemesting.

In een tweede categorie wordt de plant dichter naar de mest gebracht, door de rijafstand te verkleinen tot 45 cm, 37,5 cm en 25 cm. Ook ruitenzaai en volleveldse zaai kwamen hier aan bod. Vooral ruitenzaai komt hier positief naar voren.

Ruitenzaai_HH.JPG
Foto: ruitenzaai

 

PIBO zoekt manieren om wintertarwe in het voorjaar organisch te bemesten
PIBO-campus vzw, gevestigd in Tongeren, voert praktijkonderzoek uit voor de moderne akkerbouwer. Door middel van kwalitatieve, toekomstgerichte praktijk- en demoproeven wordt kennis ontwikkeld en gedemonstreerd. PIBO campus legde een proef aan waarbij drijfmest in het voorjaar op verschillende manieren werd toegepast in wintertarwe. Sander Smets somde de verschillende voordelen op:   

  • er wordt organisch bemest, wat beter is voor de bodem;
  • er wordt in het voorjaar bemest, wat interessant is op focusbedrijven;
  • er wordt minder minerale stikstof gegeven, wat financieel voordeliger is.

De sleepslang en schijfkouter werden vergeleken. In 2018 gaf de toepassing met de schijfkouter niet de beste opbrengstresultaten, wellicht te wijten aan het droge weer waardoor het herstel en de doorgroei van het gewas moeilijk was. Het beste financieel rendement zagen we bij sleepslangbemesting gevolgd door een gereduceerde minerale bemesting. Het object dat enkel bemest werd met kunstmest had de hoogste opbrengst, maar ook de hoogste kostprijs! Organisch bemesten is dus niet alleen goed voor je bodem, maar ook voor je portemonnee!

 

PCG test mulch, boerderijcompost en bokashi uit in de vollegrondse groenteteelt
PCG is het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen, gevestigd in Kruishoutem. Maarten De Boever van PCG gaf een toelichting over verschillende manieren om mulch toe te passen bij uien. Hier werd gekeken naar stro, groencompost en populierenschors. Ze werden vergeleken met een referentie waarbij geen mulch werd gebruikt. Bij de oogst bleek de opbrengst bij gebruik van groencompost en populierenschors als mulch (met een gemiddelde rond 70 ton/ha) hoger dan bij stro en de referentie. De reden hiervoor kan het ‘mulch-effect’ zijn. Het object met stro behaalde met 60 ton/ha de laagste gemiddelde opbrengst en kan verklaard worden door de combinatie van een minder goede opkomst en stikstoftekort.  

PCG bekeek ook de toepassing van boerderijcompost en bokashi bij wortelen. Deze maatregelen hebben een gunstige invloed op het organische stofgehalte van de bodem. Met gemiddeld 60 ton/ha hadden beide een gelijkaardige maar minder hoge opbrengst dan de referentie (70 ton/ha).  


 

Meer info  

Katrien Geudens, Hooibeekhoeve - Katrien.GEUDENS@provincieantwerpen.be
Sander Smets, PIBO Campus - sander.smets@pibo.be
Maarten Deboever, PCG - maarten@pcgroenteteelt.be  


 
Gekoppelde thema's & sectoren: