Artikel

Op 13 december 2018 vond de tweede bijeenkomst plaats van de Belgisch- en Nederlands-Limburgse ondernemersgroep rond organische stof en bodemleven. Vijftien gemotiveerde Belgisch- en Nederlands-Limburgse landbouwers verdiepten zich in de gevolgen van biologisch telen voor de bodem.

Bodemmaatregelen bij biologische landbouw

In Vlaanderen en Nederland worden dezelfde gewassen op gelijkaardige bodemtypes geteeld. Toch zijn er verschillen op vlak van wetgeving, onderzoek, voorlichting en bedrijfsvisie. Het project Leve(n)de Bodem laat landbouwers over de grens kijken om te ontdekken welke praktijken worden toegepast voor een betere bodemconditie in Vlaanderen, maar nog niet in Nederland en vice versa. Op die manier leren we van elkaar. De Belgisch- en Nederlands-Limburgse ondernemersgroep rond organische stof en bodemleven kwam samen in het Nederlands Limburgse Klimmen, een initiatief van vzw PIBO-Campus en Delphy.

Verschillen en gelijkenissen met klassieke landbouw
Jos van Hamont startte de bijeenkomst met een focus op de gevolgen en aandachtspunten bij een omschakeling naar bio. Vervolgens nam Anthon Bom, een biologische landbouwer, het woord. Hij gaf een presentatie over zijn aanpak en lichtte toe welke maatregelen hij nam om de bodemcondities te optimaliseren. De ondernemersgroep ging hier zeer gretig op in. Anthon haalde aan dat werken met een klassieke gangbare rotatie in de biologische sector niet veelvoorkomend is. In de biologische teeltrotatie worden meer groenten opgenomen die een ander effect hebben op de bodem dan de klassieke gangbare teelten.
 
Ook het onderwerp 'niet-kerend werken' in de biologische sector zorgde voor veel discussie. Als alternatief voor de diepe grondbewerking werd ekoploegen aangehaald. Tenslotte was er aandacht voor de gevolgen van het kopergebruik op de bodem en het bodemleven in de biologische teelt. In die discussie kwam naar voor dat er mogelijk nadelige effecten zijn, maar dat dit in de ganbare teelt waarschijnlijk niet anders is.
Tijdens de volgende bijeenkomst bespreken we de impact van niet-kerend werken op het bodemleven.
 
Meer info
Sander Smets – PIBO Campus
sander.smets@pibo.be
Gekoppelde thema's & sectoren: