Artikel

In oktober 2018 organiseerde Het Kennisconsortium Bodem in samenwerking met hogeschool Van Hall Larenstein het symposium ‘Symphony of Soils’ in Oosterwolde. Bodemvitaliteit was het centrale thema van de dag. Deelnemers werden via presentaties, demonstraties en workshops gemotiveerd en geïnspireerd om te werken aan een gezonde bodem. Ze kregen hiervoor praktische handvatten aangereikt.     

  
Leve(n)de Bodem aanwezig op Symphony of Soils

’s Ochtends waren er inspirerende presentaties van dr. Wim van der Putten over functionele biodiversiteit en van Volkert Engelsman, Directeur van het biologisch handelsbedrijf Eosta.  In het middaggedeelte was er ruimte voor een divers aanbod van workshops en lezingen rond bodemvitaliteit.
Het project Leve(n)de Bodem presenteerde de BodemIDee, hét werkinstrument binnen het project die de verschillende bodemparameters van een perceel in een handig en praktijkvriendelijk rapport giet.
Samen met Jaap Bloem van WUR werd dieper ingegaan op het bodemleven en de functies van organische stof. Ook resultaten van de HotWaterCarbon (HWC) -methode als bodemindicator voor bodemweerbaarheid werden gepresenteerd.

Veel belangstelling voor het meten van de bodemkwaliteit   

Tijdens de workshops waren er demonstraties van instrumenten die de bodemkwaliteit meten via fysische, chemische en biologische parameters.  Zo werd er uitleg gegeven over de werking van penetrologgers die de verdichting in bodems meten. Snelle methodes om de chemische samenstelling te meten, zoals de Soilscanner, werden gedemonstreerd. Er was een presentatie van de Theezakjesmethode, die een indicatie geeft van de bacteriële activiteit in de bodem.  Ook diverse producenten van organische bodemverbeteraars als Bokashi waren aanwezig.   

HWC-methode als indicatie voor bodemweerbaarheid   

Binnen het project Leve(n)de Bodem hebben we gekozen voor de HWC-methode als één van de biologische indicatoren. Deze meet de activiteit van het bodemleven.  Uit onderzoek is gebleken dat deze methode een goede indicatie geeft voor bodemweerbaarheid. De methode is gebaseerd op de extractie van suikers en polymeren bij 80 graden Celcius, dus de wateroplosbare C-verbindingen.  Uit de resultaten van deze metingen blijkt dat het effect van een maatregel op het gebied van bodemverbetering, te zien is in de activiteit van het bodemleven.  Zo laat bijvoorbeeld geitenmest een hogere HWC zien dan vergelijkbare producten. Verschil in grondsoorten is ook duidelijk: zandgronden laten een hogere HWC zien dan kleigronden. Binnen de BodemIDee hebben we enkele streefwaarden aangegeven voor een optimale activiteit. Dit wordt nu verder uitgewerkt.

Meer info   

Cees Oele
T. +31 317 49 15 78
E. C.Oele@delphy.nlGekoppelde thema's & sectoren: