Artikel

Hooibeekhoeve heeft een demoveld waar al enkele jaren maïs wordt geteeld. In het kader van Leve(n)de Bodem worden diverse grondbewerkingen onderzocht. Een twintigtal landbouwers bezochten het demoveld om de eerste resultaten met eigen ogen te bekijken.

Kerende en niet-kerende grondbewerking bij maïsteelt

Stand van de maïs

Op het demoveld met een Kempische lichte zandgrond, wordt al vijf jaar kerende en niet-kerende grondbewerking vergeleken bij maïsteelt. Wat in dit demoveld onmiddellijk opvalt is de ongelijke stand van de maïs. Bij de niet-kerende grondbewerking is deze opvallend lager en heterogener dan bij de kerende grondbewerking.  

Onkruiddruk

Ook de hoge onkruiddruk is op dit perceel opvallend. Sinds de start van het proefveld wordt het onkruid geteld (figuur 1). De onkruiddruk van vingergrassen is in de laatste twee jaar enorm gestegen. Vorig jaar was de onkruiddruk opvallend hoger bij de niet-kerende grondbewerking. Dit jaar zien we een hoge onkruiddruk bij zowel bij ploegen als bij spitten en niet-kerende grondbewerking.

Grafiek_HH_demoveld.PNGFiguur 1: Evolutie van de onkruiddruk bij verschillende bodembewerkingen.


We kijken uit naar de opbrengstresultaten van de proef!


Meer info

Gert Van de Ven

gert.vandeven@provincieantwerpen.be  


Gekoppelde thema's & sectoren: