Artikel

Vanuit Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK) in Nederland is de vraag gekomen meer informatie te krijgen over het omgaan met de bodem in de groenteteelt. Naar aanleiding van deze vraag organiseerde het ZAJK in samenwerking met Delphy en groenteteler Bart Dekker een info-avond. De nadruk lag op het bevorderen van de biodiversiteit in de bodem, en het economische aspect van de groenteteelt.

Zeeuwse jongeren denken na over een Leve(n)de Bodem

Van bloementeler tot groenteteler
Het bedrijf van Bart Dekker is op een bijzonder manier tot stand gekomen. Hij begon met het huren van kleine stukken land om bloemen te telen voor het zaad. Daarnaast werkte hij in loondienst, tot hij dit bedrijf kon overnemen. De eerste jaren verliepen met vallen en opstaan en Bart. Zo had hij in het begin een winkeltje langs waar hij broccoli verkocht. Doordat er veel gestolen werd, is hij de broccoli in zijn schuur gaan verkopen. Dit evolueerde tot een grote groentewinkel met een ruim assortiment. Enkel bloemkool en broccoli teelt hij nog in grote hoeveelheden voor de veiling, de overige groente teelt hij voor de verkoop in de winkel.

Bevorderen van de biodiversiteit
Bart Dekker heeft een duidelijke visie op het bodemgebruik en het bevorderen van de biodiversiteit. Hij gebruikt zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen. In plaats van het bestrijden met herbiciden, maakt Bart veel gebruik van de schoffelmachine. Alle koolsoorten plant hij op dezelfde afstand (50 cm), waardoor hij met de schoffelmachine overal door kan. Hierdoor spuit hij veel minder tegen onkruiden en ziektes. Hij schoffelt veel meer dan een reguliere teler. Bart gebruikt veel dierlijke mest en weinig kunstmest, vooral paardenmest, compost en champost. Daarnaast verbouwt hij rustgewassen, zoals tarwe om de bodem op peil te houden. Bart werkt samen met een melkveehouder. Na de eerste snede gras, worden de kolen geplant.

Tijdens de rondleiding gaf Jeroen Willemse, adviseur akkerbouw, extra informatie op het veld over verschillende aspecten van de groenteteelt. Zijn expertisedomeinen zijn: economie en strategie, biodiversiteit en biologische landbouw. De nadruk lag daarbij op het bevorderen van de biodiversiteit, voornamelijk in de bodem, en het economische aspect van de groenteteelt.
 
Meer info
Charlotte van Sluijs-Poppe
Secretaris-directeur AIKC Rusthoeve
cvansluijs@proefboerderij-rusthoeve.nl
Gekoppelde thema's & sectoren: