Artikel

Afgelopen winter en voorjaarsperiode zijn een tiental bijeenkomsten georganiseerd voor de ondernemersgroepen van Leve(n)de Bodem in Zuid-Nederland. Dit gaf stof tot nadenken voor de interpretaties van bodemanalyses en andere meetmethodes om de bodemkwaliteit te bepalen. De belangrijkste die we onthouden zetten we op een rijtje.

Nieuws van de ondernemersgroepen in Nederland

Tips van experts
Veel belangstelling was er voor de bijdragen van enkele experts op het gebied van organische stof en weerbaarheid van de bodem. Zo gaf Gera van Os meer uitleg over hoe bodemweerbaarheid in elkaar zit en hoe ondernemers hieraan kunnen werken door gerichte maatregelen te nemen. Liesje Mommers (WUR) lichtte toe hoe mengsels van groenbemesters kunnen bijdragen aan het onderdrukken van bodemziektes, maar dat sommige soorten bij elkaar ook negatieve effecten kunnen veroorzaken.


Maatregelen voor bodemleven
Maatregelen als het aanvoeren van verschillende kwaliteiten organische stof vooraf een nieuwe teelt, zullen leiden tot een gevarieerd aanbod van voedsel voor het bodemleven en dus een grotere bodem biodiversiteit. Uit analyses met de HWC-methode, zoals die bij enkele ondernemers is uitgevoerd, bleek dat de activiteit van het bodemleven verschilt bij toepassing van verschillende organische stofbronnen. Aanvoer van dynamisch materiaal als groenbemesters en dierlijke mest zal gepaard moeten gaan met stabiele materialen als compost. En daarmee hebben de akkerbouwers het probleem te pakken dat vooral op huurpercelen van veehouders hun mogelijkheden voor variatie in organische bemesting zeer beperkt zijn.

 

Meer info
Cees Oele  - C.oele@delphy.nl
Gekoppelde thema's & sectoren: