Artikel

Het Europese SoiCare is een Horizon2020 project dat onderzoek voert naar het verbeteren van de bodemkwaliteit. Ze zoeken naar teeltsystemen en teelttechnieken die zowel de productiviteit van de landbouwbedrijven als het milieu ten goede komen. Het onderwerp leunt dicht aan bij het thema van Leve(n)de Bodem. Tijdens de openvelddag op de Proefboerderij van KU Leuven in Lovenjoel konden we ervaringen en kennis uitwisselen.

Leve(n)de Bodem te gast op openvelddag SoilCare

Bodembewerking en bodembedekking in maïs
Hoe kan de bodemkwaliteit in (monocultuur) maïs verbeterd worden door verschillende vormen van verminderde bodembewerking en een betere bodembedekking tijdens de winter? Gert van de Ven van Hooibeekhoeve gaf hierbij toelichting. Op het proefveld worden de technieken niet-kerende grondbewerking, strip-till in levende of afgestorven grasmat (snijrogge) en onderzaai van rietzwenkgras getest. Uit de eerste resultaten blijkt dat het rietzwenkgras moeilijk is opgekomen door de droogte en dat er bij NKG en strip-till meer ritnaalden werden vastgesteld.

SoilCare_foto.jpg

Bodemverbeterende middelen
Bezoekers konden verschillende organische materialen bekijken: varkensstalmest, GFT-compost (Ecowerf) en houtsnippers. Deze materialen waren ook in de bodem toegediend. Visueel waren er (nog) geen verschillen tussen de objecten in het perceel met wintergraan, maar het is afwachten naar de oogstresultaten. Ook in het kader van Leve(n)de Bodem liggen demonstratieve veldproeven met houtsnippers aan.

Contact Soilcare: Mia Tits, Bodemkundige Dienst van België, www.bdb.be; mtits@bdb.be; 016/31.09.22

Gekoppelde thema's & sectoren: