Artikel

Toen het weer het eindelijk toeliet, heeft Hooibeekhoeve in Antwerpen demovelden aangelegd in het kader van Leve(n) de bodem. Meerdere grondbewerkingen werden toegepast. Op een ander perceel werd gewerkt met verschillende soorten groenbedekkers.

Voorjaarsbewerkingen op demovelden

Demoveld 1 : niet-kerende grondbewerking 

Op een eerste demoveld wordt gewerkt rond bandenspanning en bewerkingsdiepte bij niet-kerende grondbewerking. In een eerste werkgang werd mest geïnjecteerd met hoge en lage bandendruk. Er wordt gestreefd naar een drukverschil van 2 bar.  

mestinjectie_HH.PNG
Foto: mestinjectie


De helft van het veld wordt diep bewerkt met een cultivator, deels met een hoge bandenspanning en deels met een lage bandenspanning.  

cultivator_HH.PNG
Foto: Bewerking met cultivator. Links zie je de band met lage bandendruk.


Tenslotte kreeg het veld een bewerking met de schijveneg (terug met hoge en lage bandendruk). Zo ligt alles klaar om maïs te zaaien.Demoveld 2: soorten groenbedekkers

Bij een tweede demoveld werd gewerkt met verschillende soorten groenbedekkers. Greencover beta, een samenstelling van gele mosterd, bladraap en Alexandrijnse klaver en Greencover grasrogge, een samenstelling van Italiaans raaigras en rogge. Deze werden eerst geklepeld en daarna gefreesd. 

groenbedekkers_HH.PNG
Foto: Links de twee groenbedekkers, rechts het frezen van de groenbedekkers.


Ook hier werd bemest met hoge en lage bandenspanning. Daarna werd er geploegd. De helft van het veld werd gewoon geploegd, een andere helft werd geploegd met ondergronders.

Na het ploegen was er een opvallend visueel verschil tussen de plaatsen waar Greencover grasrogge stond en waar Greencover beta had gestaan. Bij grasrogge werden veel meer kluiten waargenomen met fijne worteltjes in, terwijl de korrelvorming bij de diep wortelende gele mosterd (Greencover beta) veel fijner was. 

greencover_HH.PNG
Foto: Verschil in de bodemstructuur van de twee Greencover soorten.


Tenslotte volgde hier een zaaibedbereiding met de rotoreg waarbij er wederom werd gespeeld met de bandenspanning.

rotoreg_hh.PNG
Foto: Zaaibed wordt aangelegd met rotoreg, links zie je een detail van het opgebouwde bandendruksysteem.


Houd onze agenda in de gaten om te weten wanneer we op deze velden een proefveldbezoek organiseren.

Meer info 

Katrien Geudens – katrien.geudens@provincieantwerpen.be – T +32 14 85 27 07 
Gekoppelde thema's & sectoren: