Artikel

Twee studenten Tuin en Akkerbouw aan de HAS Hogeschool zijn hun studies aan het afronden bij ZLTO. Zij werken mee aan het project Leve(n)de Bodem en gaan bij een drietal ZLTO ondernemersgroepen in Noord-Brabant de bodem in kaart brengen.

Studenten aan de slag voor jouw bodem

Inzicht in de bodem
In het kader van het Leve(n)de Bodem – project zijn een aantal instrumenten ontwikkeld om op een realistische manier de bodem te kunnen beoordelen. Naast het basis grondonderzoek is er op dit moment nog weinig concrete informatie beschikbaar over een perceel. Als pachter, huurder of koper is het handig om informatie over een perceel op te vragen zoals details van een bodemanalyse en informatie over de structuur, drainage en bodemlagen. Deze gegevens kunnen een beter inzicht geven over de conditie van een perceel.

Om een idee te krijgen over de bodemkwaliteit van een perceel, hebben de partners in het Leve(n)de Bodem-project de BodemIDee ontwikkeld. Dit instrument zet de resultaten van diverse parameters om in scores. Deze scores worden overzichtelijk in een figuur verwerkt waardoor de bodem in een oogopslag kan worden beoordeeld. De buitenste groene cirkels zijn groen, dit is de streefzone. Oranje is middelmatig en rood is beneden de streefzone. Het is de bedoeling dat het taartstuk van elke parameter zo groot mogelijk is.

ZLTO gaat daarnaast ook aan de slag met het Bodempaspoort, de bodemconditiescore en de SoilCare Scanner.

BodemIDee.jpg
Figuur: de BodemIDee geeft een ‘diagnose’ van hetgeen goed zit en waar er werkpunten zijn. Zeventien parameters, waaronder plasvorming, aanwezigheid van regenwormen en infiltratiesnelheid, krijgen een score op 100.


Studenten plannen bezoeken aan landbouwbedrijven
Studenten Frank Vermue en Reinier Stoutjesdijk gaan aan de slag met de invulling van ‘nieuwe tools’. Ze gaan daarom bij landbouwers langs komen om het veld visueel waar te nemen. Hiervoor graven ze een profielkuil van 50x50x50 cm en boren daarna 1,50 meter diep om een overzicht te krijgen van de bodemlagen. De visuele waarnemingen gebeuren op drie plaatsen in het perceel. Ook worden bodemtemperatuurmetingen uitgevoerd op het best en minst scorende perceel.


Vervolgtraject
De resultaten zullen binnen het project verder worden verwerkt, waardoor de bodem uiteindelijk gescoord zal worden door middel van drie instrumenten: BodemIDee, Bodempaspoort en Bodemconditiescore. Deze drie instrumenten moeten zoveel mogelijk inzicht geven over percelen. Op deze manier zien de agrarisch ondernemers snel in welke staat hun perceel is en welke verbeterpunten er zijn.

De recent verzamelde resultaten zullen de studenten voor eind juni individueel naar de landbouwers sturen. Dit zijn onder andere foto’s en beschrijvingen van de profielkuil/profielboring, resultaten over de bodemdruk, bodemleven, structuur en uitslagen van de Soil Scanner. Gedurende dit project zullen er nog twee andere afstudeergroepen landbouwers benaderen voor metingen en het beantwoorden van hun vragen over de bodem.


Meer informatie
Wico Dieleman, Senior Projectleider ZLTO, wico.dieleman@zlto, mobiel: +31650528480
 
Gekoppelde thema's & sectoren: