Artikel

De goede weersomstandigheden van de laatste dagen stimuleren ons om ten volle aan het werk te gaan op de percelen. Maar zijn alle velden al berijdbaar? En mag je organische mest samen met kalk toedienen? In dit nieuwsbericht gaan we samen met jou aan de slag!  

 
Snel het veld op ...

Berijdbaarheid percelen
De goede weersomstandigheden van de laatste dagen laten toe om de velden onder gunstigere omstandigheden te berijden. Belangrijk is om er ook op te letten dat de ondergrond voldoende droog is.

Dat kan je eenvoudig nagaan. Haal met een spadesteek een staal van de onderste aarde uit je perceel. Neem een beetje aarde in de vuist en druk ze samen. Is er helemaal geen verkruimeling, dan wacht je nog beter enkele dagen om het veld te berijden met zware lasten of te ploegen. Afgelopen week stelden we her en der toch vast dat trekkers met zware bemestingskarren zich vastreden in het veld... met alle gevolgen van dien voor de bodemstructuur!   


Toediening drijfmest
Veel mestkelders staan na de winter soms tot aan de roosters vol. Toch blijft het belangrijk de drijfmest zo kort mogelijk voor de teelt toe te dienen. Ruime tijd op voorhand bemesten (meer dan een maand) verhoogt de kans dat er bij hevige neerslag uitspoeling van nitraat optreedt. De stikstof komt dan in diepere grondlagen te zitten en is moeilijker opneembaar door de planten. Vooral op lichtere gronden kan de uitspoeling aanzienlijk zijn en vrij snel optreden.


_INA4143_LR.jpgBekalken en toediening van mest
Toediening van kalkmeststoffen gebeurt altijd het best in het najaar. Moet je door een te lage pH en calciumvoorraad toch kalken in het voorjaar, dan neem je best volgende aanbevelingen in acht:

  • Er moet onderscheid gemaakt worden tussen ongebrande en gebrande kalkmeststoffen. Bij gebrande meststoffen, die gebluste of ongebluste kalk bevatten, kan ammoniakvervluchtiging optreden. Het is dus af te raden om gebrande meststoffen te strooien in combinatie met mest.
  • Veiligheidshalve kan je je mest best onderploegen en dan pas de kalk toedienen.
  • Ook bij ongebrande kalkmeststoffen wordt aangeraden om pas een tweetal weken na het uitrijden van mest kalk te strooien.

Vernietigen van groenbedekkers
Op veel velden moeten de groenbedekkers nog ingewerkt worden. In dit nieuwsbericht lees je hoe je dat kan doen.

Meer info   

Franky Coopman - franky.coopman@inagro.be
Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting