Artikel

Groenbemesters mechanisch vernietigen vergt een beredeneerde en strategische aanpak. Tijdens een eerste bijeenkomst van de ondernemersgroep ‘vaste rijpaden’ wisselden vijftien biologische telers hun ervaringen uit. We waren te gast bij Pieter en Heidi Vandooren-Verhelst in Hooglede, Vlaanderen.

Groenbemesters vernietigen zonder Roundup

Pieter en Heidi baten een akkerbouw-groentebedrijf uit in Hooglede. Sinds 2016 schakelen ze hun bedrijf stapsgewijs om naar biologische landbouw. Zorg voor de bodem vinden ze zeer belangrijk. Daarom kiest Pieter voor vaste rijpaden op een breed spoor en niet-kerende grondbewerking. Een tractor werd omgebouwd naar 3,2 meter spoorbreedte. Dit voorjaar worden de eerste biologische bloemkolen geplant.  


Strategische aanpak voor de groenbemester 

De basis voor de vernietiging van de groenbemester zit in de zaai. Kies je best voor een vorstgevoelige groenbemester of niet? Op die vraag is er geen pasklaar antwoord. Bij vorstgevoelige groenbemesters krijgen overwinterende onkruiden als vogelmuur teveel ruimte. Sommige telers kiezen daarom toch eerder voor rogge of gras. Ook mengsels zijn mogelijk positief.  

Daarnaast zijn de zaaiomstandigheden belangrijk. Sommige telers opteren voor een vals zaaibed. Anderen zaaien liever meteen om zoveel mogelijk groeidagen te benutten. Een goede zaaitechniek is altijd belangrijk. Daaraan wordt nog te vaak onvoldoende aandacht besteed.  

Om de groenbemester efficiënt te vernietigen, zijn verschillende stappen nodig. De intensiteit is afhankelijk van de groenbemester, het volggewas én of er al dan niet geploegd wordt. De klepelmaaier is een eerste belangrijke machine om de bovengrondse massa van de groenbemester te verkleinen en te kneuzen. Zo kan die massa niet stroppen bij vervolgbewerkingen en zet de groenbemester zich vlotter om. Enkele aandachtspunten bij de keuze van een klepelmaaier zijn de breedte van de machine, een side shift, het aantal hamers, de aandrijving, de diameter van de looprol en de uitgooi.  

klepelmaaier.jpg
Foto: De klepelmaaier is een eerste belangrijke machine om de bovengrondse massa van de groenbemester te verkleinen en te kneuzen.


Mechanisch vernietigen van groenbedekkers 

Groene groenbemesters of overwinterende onkruiden worden vervolgens best zo oppervlakkig mogelijk afgesneden. Hoe minder wortel en grond, hoe sneller de groenbemester opdroogt en kapot gaat. Een gewone cultivator met smalle beitels is daarom niet geschikt. De frees wordt courant gebruikt, maar werkt te diep en te agressief. De schijveneg kent momenteel opgang, maar snijdt groenbemesters te onregelmatig af. Op het diepste neemt hij een forse kluit grond mee ,terwijl tussen de schijven mogelijks nog een plukje groen blijft staan. Cultivatoren met breed overlappende en vlaksnijdende ganzevoeten bieden daarop een antwoord.  

Tijdens de ondernemersgroep vergeleken we de CLC van Kverneland met de TGA van Treffler. De tweede machine is wellicht performanter, maar erg prijzig. De CLC werd daarom als een meer haalbare instap ervaren door de deelnemers. Vorige zomer demonstreerde Inagro die machines ook tijdens de biovelddag. Enkele telers gaan ondertussen zelf creatief aan de slag: Walter Cambie verstevigde zijn schoffelmachine en rustte die uit met brede, zware schoffelmessen. Frank Schelfhout laste schoffelmessen voorop een triltandcultivator.  

Tenslotte moet de gesneden groenbemester oppervlakkig drogen en gemengd worden met de grond. De rotoreg is een goed toestel om de grond van de groenbemester te kloppen, zodat die sneller opdroogt. Zeker bij niet-kerende grondbewerking is dat een must.  

ondernemersgroep_vasterijpaden.jpg

Foto: Vijftien biologische telers wisselden hun ervaringen uit tijdens de eerste bijeenkomst van de ondernemersgroep ‘vaste rijpaden’.

Meer info
Lieven Delanote - lieven.delanote@inagro.be of 051 27 32 50.

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting