Artikel

Alles start met een goede bodemstructuur en de rest zal na verloop van tijd volgen. Zit je met storende lagen of een slechte waterafvoer, een laag organisch stofgehalte of weinig bodemleven? In dit artikel lees je wat je kan doen voor een goede bodemzorg.      

     
Alles start met een goede bodemstructuur

Afgelopen maand kwam landbouwadviseur Stefan Muijtjens in de regio's Heuvelland en Zwevegem een toelichting geven rond goede bodemzorg en de toepassing van niet-kerende bodembewerking.     


We onthouden dat een goede bodemzorg begint bij het bodemleven. Onderschat het belang van de diepgravende regenwormen (pendelaars) niet! Deze zorgen dat het organisch materiaal bovenop de bodem wordt ingewerkt in je bodem. Dit is beter voor je bodemstructuur, de waterdoorlaatbaarheid… en komt natuurlijk ook ten goede aan je gewassen. Met niet-kerende bodembewerking houd je die goede bodemstructuur en het gewenste bodemleven op peil. Meer zelfs, het bodemleven groeit aan in de loop der jaren!      


Volgende richtlijnen geeft Stefan mee wanneer je start met niet-kerende bodembewerking:       

  • Breek je bodem direct na de oogst diep los.
  • Ploeg het eerste seizoen 5cm dieper dan ploegdiepte.
  • Steek je spade in de grond en bekijk je bodem eens van dichtbij.
  • Stem het aantal tanden voor diepe grondbewerking af op je bodemtextuur:
    • zware bodems (die je normaal voor de winter moet ploegen): 4 tanden per 3m werkbreedte
    • lichtere bodems: 6 tanden per 3m werkbreedte
  • Gebruik smalle punten van 5 à 8cm breed voor een diepe bodembewerking, geen vleugels want die kunnen versmering veroorzaken.
  • Laat percelen vlak, grof en zonder storende lagen de winter in gaan.


Neem deel aan de ondernemersgroep     

Wil je Stefan Muijtjens aan het werk zien op jouw perceel of dat van een collega? Neem dan gratis deel aan de ondernemersgroep half mei in Zwevegem.       

Deelname is volledig gratis, inschrijven is noodzakelijk via annelies.pollentier@inagro.be  of via 051 27 33 83 met vermelding van je naam, telefoon en mailadres.    


Individueel advies op maat 

Ben je benieuwd hoe het met jouw bodemleven gesteld is? Zijn er verdichte lagen en een ploegzool aanwezig? Je kan zelf leren hoe je je bodem kan beoordelen. Dit kan GRATIS aan de hand van een BodemIDee. Inschrijven kan via franky.coopman@inagro.be of via 051 27 33 45    Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting