Artikel

In Flevoland hebben telers behoefte om nieuwe technieken te leren kennen voor het bewerken van kleigrond. Ondiep ploegen in het voorjaar levert interessante voordelen op ten opzichte van het traditionele ploegen voor de winter. Tijdens een veldworkshop werden vier machines gedemonstreerd en vier verschillende grondbewerkingen uitgevoerd.

Een goede grondbewerking is de basis voor elke teelt

Delphy organiseerde bij Verhoeven in Erp een demonstratie waarbij rossen van wintergerst werden ondergewerkt op vier verschillende manieren:

 

  1. Ondiep ploegen (17 cm)
  2. Spitten 25 cm diep met langzaam roterende spitmachine en geïntegreerde woelers
  3. Woelcombinatie, dieptanden met aandruk rol (niet kerende grondbewerking)
  4. Open rister ploeg + flaxpack, 25 cm diep.

 

Bekijk de demonstraties van de machines via dit filmpje

filmpje_demo_delphy.png


Ondiep ploegen

ondiep ploegen.jpgOndiep ploegen heeft minder effect op het bodemleven. De tractor rijdt over de te ploegen grond en niet door de voor, waardoor er veel minder verdichting is van de ondergrond. De ploegdiepte is varieert tussen 5 en 35 cm diep. Bij ondiep ploegen zijn veel minder pk’s nodig. Een 90 pk-tractor met brede banden is voldoende voor de ploeg met 9 scharen (3 m breed). Groot voordeel is ook de snelheid van ploegen. Normaal is dit 7 à 8 km per uur, maar hier lukt 12 tot 15 km en vergroot de capaciteit aanzienlijk. Daarnaast blijft de uitgereden mest bij ondiep ploegen meer in de bovengrond en wordt zo beter benut door jonge plantjes.


Spitmachine
spitmachine.jpgBij problemen in de bodemstructuur, is de spitmachine een goede optie. Door de grond in kleine stukken te spitten krijg je een vers bewerkte grond om te planten. Een ideale grondbewerking voor boomkwekerijen en vaste plantentelers die gaten boren gaten bij het planten.


Woelcombinatie

woelcombinatie.jpgAls er verdichtingen of storende lagen in de ondergrond zitten, is een passende grondbewerking nodig. Indien alleen de ondergrond losgemaakt moet worden, is de woelcombinatie met aandrukrol een goede optie. Het bodemleven blijft intact en je kunt meteen een nieuw gewas zaaien.

Foto: In de bodemkuil zie je een enkeerdgrond met een zwarte laag van ongeveer 50 cm dik. In de ondergrond is inspoeling van organische humus waarneembaar.


Open rister ploeg

open_rister.jpgOp zwaardere gronden is het beter te ploegen met een open rister. De open risters zorgen voor minder versmering van de grond en een betere verkruimeling.


 

 


Op het perceel met de verschillende grondbewerkingen worden bieten gezaaid en wordt de groei en opbrengst per bewerking vergeleken na het groeiseizoen. Dit zal door de aanwezige deelnemers van de ondernemersgroepen worden beoordeeld.


De vier gedemonstreerde machines

demo_machines_delphy220318.PNG


Meer info

Cees Oele, Delphy – E c.oele@delphy.nl – T +31 317 49 15 78


Gekoppelde thema's & sectoren: