Artikel

Om je opbrengst te maximaliseren, moet je voldoende kennis verzamelen over je perceel. Drones of andere meettechnieken kunnen je daarbij helpen. Wil je de technieken zelf ontdekken? Sluit dan aan bij een van onze ondernemersgroepen.  

 
Wat vertellen smartfarming-technieken over jouw perceel?
Precisielandbouw kent al veel toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan rijden op GPS, sectie-afsluiting bij veldspuiten en vaste rijpaden. Maar ook metingen met behulp van slimme technieken zoals drones, informeren je over de toestand van je perceel.  
 
De gewassen op het perceel kunnen je data geven die je niet met het blote oog kunt waarnemen. Via een speciale camera onder de drone kunnen we verstoringen in de grond of tekorten aan nutriënten in kaart brengen. De technieken worden verder ontwikkeld in diverse toepassingen voor de landbouw. Zo kan je nu al een stikstofbemestingsadvies voor wintertarwe krijgen op basis van dronebeelden!

Maar we gaan nog een stapje verder. We kunnen ook data verzamelen om die vervolgens toelaten de teelttechniek pleksgewijs aan te passen om zo de opbrengst te verhogen of de hoeveelheid inputs te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan een variabele pootafstand bij aardappelen en een vermindering van meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen.

 
Blijf op de hoogte
Via een ondernemersgroep zullen we onze kennis over die technieken verspreiden bij land- en tuinbouwers. De volgende bijeenkomst staat gepland in het najaar.

Heb je vragen? Wil je meer weten over de bemestingsadviezen?  
 
Contacteer Franky Coopman via franky.coopman@inagro.be

 
Wil je dit ook eens toepassen op jouw perceel met de hulp van een expert? Doe dan een beroep op onze kennispendelaars!
 
 
 
 

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting