Artikel

De grensregio Vlaanderen en Nederland heeft gelijkaardige bodemtypes en gewassenteelt. Toch zijn er verschillen in wetgeving, onderzoek en voorlichting en bij de ondernemers zelf. Het project Leve(n)de Bodem wil kennis uitwisselen tussen agrarische ondernemers. Welke bodemoplossingen zijn in de praktijk al mogelijk in Vlaanderen, maar nog niet in Nederland en vice versa. Op die manier leren we van elkaar.

Leren over de bodem, over de grenzen heen

Begin maart vond de eerste grensoverschrijdende ondernemersgroep plaats in het Limburgse Tongeren. Een ondernemersgroep die vzw PIBO-Campus en Delphy samen organiseerden. Een gemotiveerde groep van 15 Belgische en Nederlands-Limburgse landbouwers verdiepten zich in twee essentiële factoren voor een gezonde bodem: het bodemleven en het organische stofgehalte. Beide parameters kunnen niet afzonderlijk van elkaar beschouwd worden. Een goed OS-gehalte van de bodem is gekoppeld aan het bodemleven en omgekeerd.

 
In deze bijeenkomst werd in eerste instantie de theorie rond beide eigenschappen opgefrist en werd nagedacht over hun onderling verband. De ondernemersgroep stelde expliciet de vraag om in de demoproeven het bodemleven op te volgen en niet alleen op de opbrengst te focussen. In de volgende bijeenkomst wordt hier verder op ingegaan en wordt het thema verder uitgewerkt.
grensoverschrijdende_OG.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer info
Sander Smets
Pibo Campus
sander.smets@pibo.be
Gekoppelde thema's & sectoren: