Artikel

Je kunt bodemverdichting beter voorkomen dan genezen. Vooral de diepere bodemverdichting, een gevolg van zware tonnages, is zeer moeilijk weg te krijgen. Draag zorg voor je bodem! Via de tool Terranimo kan je inschatten of de sterkte van je bodem volstaat voor de grondspanning bij een bepaalde bewerking. Ook nieuwe technieken zoals drukwisselsystemen kunnen helpen, maar deze zijn nog volop in ontwikkeling. Wat vooral helpt is een correct ingestelde bandendruk, gebruik van hogere of bredere banden, lagere wiellasten en het werken in droge omstandigheden.  

 
Hoe omgaan met bodemverdichting?

Hoe weet ik of de bodem mijn machine kan dragen?  

Om te weten of je bodem voldoende draagkracht heeft voor een bepaalde bewerking werd de Terranimo tool ontwikkeld. De tool werd voor Vlaanderen aangepast door professor Wim Cornelis (UGent) en wordt voortdurend bijgewerkt. Terranimo is een erg gebruiksvriendelijke tool die bovendien gratis is.  

Terranimo.png

Figuur: In Terranimo geef je het type machine en de locatie in. Het programma maakt dan een berekening om te zien of de bodemsterkte de grondspanning aankan. www.terranimo.dk


Wat met het drukwisselsysteem?  

Ook de fabrikanten zijn zich bewust van de problematiek en van de verantwoordelijkheid die zij dragen om technieken, machines en banden op de markt te brengen die verdichting helpen voorkomen. Eén van die technieken is het drukwisselsysteem. Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) kocht enkele van deze systemen aan. Bij deze aankopen kwamen heel wat vragen, zoals “welke banden zijn al dan niet geschikt voor een bepaald systeem?” Fabrikanten hebben niet altijd een antwoord klaar, maar Greet Ruysschaert van ILVO heeft wel enkele tips:  

 

  • Als je een drukwisselsysteem hebt, neem dan zeker de moeite om het ten volle te gebruiken! Lage druk op het veld, hoge druk op de weg.
  • Houd rekening met de tijd die nodig is om op te pompen en af te laten. Deze komt niet altijd overeen met de theoretische tijd volgens de fabrikanten.
  • Houd rekening met het feit dat de injecteur een hoger oliedebiet vereist van de tractor.

 


Verdichting vaststellen doe je op het veld  

De ondernemersgroep bijeenkomst ‘bodemverdichting’ ging door op Hof ter Vaeren. Hier ligt een perceel waar sinds 2001 een strook geploegd (op 30 cm), een strook diep-niet kerend (op 30 cm) en een strook ondiep niet-kerend (15 cm) wordt bewerkt. Frank Elsen en Jill Dillen van BDB vzw leerden ons met andere ogen kijken naar dit perceel. Bij de ondiep bewerkte strook viel de vastere bodem op vanaf de toplaag en vooral in de laag 15 – 30 cm, in vergelijking met de andere bewerkingen. Naar opbrengsten toe werden er doorheen de jaren weinig verschillen vastgesteld. Frank gaf aan dat het ongestoorde bodemleven hier actief zijn werk doet en het vaster zijn van de grond compenseert.  

Regenwormpopulatie.jpg
Foto: Een actieve regenwormpopulatie in een onverstoorde bodem bevordert de bodemeigenschappen zoals infiltratiecapaciteit.


Sluit je aan bij de ondernemersgroep ‘bodemverdichting’  

De presentaties van de eerste bijeenkomst vind je terug op www.vlaamsbrabant.be/bodem

Wil je deelnemen aan de ondernemersgroep rond verdichting in Vlaams-Brabant, neem dan contact op met Mieke Vandermersch, Dienst Land- en Tuinbouw at Provincie Vlaams-Brabant, mieke.vandermersch@vlaamsbrabant.be.Gekoppelde thema's & sectoren: