Artikel

Een mooie najaarszon, veel volk en een druk bezochte beursstand waren de ingrediënten voor een geslaagde editie van de voorbije Werktuigendagen. We gaven tips hoe je tot een gezonde, levendige bodem kunt komen en er waren demonstraties van dronevluchten. 

   
Dit waren de Werktuigendagen 2017...

Tijdens de Werktuigendagen stond het probleem van bodemverdichting centraal op onze beursstand. Naast strengere normen rond bemesting en gewasbescherming werken ook zware machines de bodemkwaliteit in de hand. Daardoor verliest de bodem zijn bufferende werking. Tijdens de WTD gaven we advies om bodemverdichting te vermijden.      

 20170924_132802_LR.jpg      

Bandenspanning
We demonstreerden onze breedspoortractor. Door te kiezen voor “vaste rijpaden op breed spoor” beperk je de oppervlakte van het tractorspoor. Zo kan je structuurbederf in het teeltbed voorkomen. Daarnaast gaven onze bodemexperten advies over de juiste bandenspanning. Door de bandenspanning af te stemmen op je activiteit kan je verdichting vermijden. Zo gebruik je op de weg beter een hoge bandenspanning en op het veld beter een lage bandenspanning.

       

Drones brengen jouw perceel in kaart
Verder kon je op onze stand ook kennismaken met onze smartfarmingexperten. Zij demonstreerden aan de hand van een drone hoe technieken uit de precisielandbouw ingezet kunnen worden om jouw perceel beter te beheren en op te volgen.

Met gewassensing is het mogelijk om de aanwezige variatie te bepalen, de effecten van bepaalde veldactiviteiten in kaart te brengen en indien nodig plaatsspecifiek bij te sturen. Daarvoor worden sensoren gemonteerd op drones of onbemande vliegtuigen.       

       

> Bekijk een filmpje van de dronebeelden.    

> Bekijk de reportage van PlattelandsTV waar Inagro in beeld komt vanaf 02:05

20170924_132444_LR.jpg


       

Met financiële steun vanuit het project 'Leve(n)de Bodem'.    

Logoblok voor blogs.png