Artikel

Agrarische ondenemers zijn een belangrijke partner bij de zorg voor het behoud van de kwaliteit van onze bodems. Het grensoverschrijdend Interreg-project ‘Leve(n)de Bodem’ wil hen hierin optimaal ondersteunen, op basis van de bestaande kennis.

Op dOp deze startdag van het project demonsteren we de laatste nieuwe ontwikkelingen inzake bodemzorg en stellen we globaal het project aan u voor.

Aftrap Interreg-project Leve(n)de Bodem
Programma:

De bodem vormt de basis voor onze voedselproductie en een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen de klimaatverandering. Maar vervuiling, verstedelijking, erosie en bodemdegradatie bedreigen de bodemkwaliteit.

Het grensoverschrijdende Interreg-project ‘Leve(n)de Bodem’ wil hen daarin optimaal ondersteunen, met de bestaande kennis als basis. Het project zet kennispendelaars in voor de individuele begeleiding van agrarische ondernemers en faciliteert de werking van ondernemersgroepen rond het thema bodem.

Daarnaast creëert het project ook een platform voor demonstraties van de laatste nieuwe ontwikkelingen in bodembewerking met aandacht voor de bodem.

Graag nodigen wij u uit op de aftrap van het Interreg-project Leve(n)de Bodem, waar enkele van deze nieuwe ontwikkelingen centraal staan.

PROGRAMMA

13u30 – 14u00
 • Verwelkoming
 • Voorstelling ‘bodem-IDee’
 • Voorstelling team van kennispendelaars

14u00 – 15u30: Demonstraties

 • Gebruik van drones in de land- en tuinbouw
  De gewasstand monitoren via drones maakt het mogelijk om precisieopdrachten aan te sturen. Zo wordt de nutriëntenvoorziening voor het gewas tot in detail geoptimaliseerd en blijven de verliezen naar de bodem tot een minimum beperkt.
 • Bandenspanning
  Bij elke bodembewerking oefenen de banden druk uit op de bodem. Een techniek om de bandenspanning van de tractor/trekker aan te passen stemt de druk op de bodem af op de omstandigheden. Dat is gunstig voor de bodemstructuur, waardoor verdichting, pleksgewijze groeiachterstand en een slechte ontwatering vermeden worden.
 • Vaste rijpaden/ breedspoortrekker
  Door de ontwikkeling van navigatiesystemen is het mogelijk om gebruik te maken van vaste rijpaden. Bij zo'n teeltsysteem wordt slechts een beperkt deel van de oppervlakte bereden, met voordelen naar opbrengst en naar bodemkwaliteit.
 • Organische stof en inwerken van groenbedekkers

 
Project Leven(de) bodem is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.

 
financiers_LevendeBodem_lang_zondertekst72.jpg
 

partners_LevendeBodem_lang_72v2.jpg

 

Praktisch:
Datum:
dinsdag 28 maart 2017
Begintijd:
13u30
Eindtijd:
15u30
Locatie:
Inagro, proefbedrijf biolandbouw, Gabriëlstraat 11, 8800 Rumbeke-Beitem (België)
Kostprijs:
gratis
Inschrijven:
 
Schrijf je in via www.inagro.be/inschrijven