Agenda
Agenda
december 2019
03.12.19 - Slotbijeenkomst Leve(n)de Bodem Vlaams-Brabant

Wat zijn de resultaten van 3 jaar projectwerking?
Tijdens het Interreg-project Leve(n)de Bodem gingen we aan de slag met partners in Vlaanderen en Nederland.
Op 3 december stellen we je de projectresultaten voor en maak je kennis met de praktijkgerichte tools: de Bodembox en de Beslisboom Groenbedekkers.

november 2019
07.11.19 - Bodemdag

Rusthoeve, Delphy en CZAV organiseren opnieuw een Bodemdag.
Na drie jaar samenwerking met de partners van het project Leve(n)de Bodem willen ze graag de verzamelde kennis delen tijdens deze bijeenkomst.

04.11.19 - Demonamiddag: Optimale bodemgezondheid: Groenbedekkers, afstelling kunstmeststrooier en spuittechniek

Departement Landbouw & Visserij, Inagro en de gemeente Beernem nodigen je uit voor de demonamiddag 'Optimale bodemgezondheid' die plaats vindt op maandag 4 november.

oktober 2019
02.10.19 - Biovelddag

De biovelddag op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro is een vaste en jaarlijkse afspraak voor biologische akkerbouwers en groentetelers, boeren met interesse voor bio en betrokken stakeholders. Graag nodigen we je uit voor deze editie op woensdag 2 oktober 2019.    

 
september 2019
19.09.19 - Funding The Future door Interreg Vlaanderen - Nederland

Op 19 september organiseert Interreg Vlaanderen-Nederland het event Funding: The Future. Die dag verneem je meer over de nieuwe subsidieperiode 2021-2027 en kan je input geven om het nieuwe programma mee vorm te geven.  

 
10.09.19 - Demodag Inagro te velde! Tips & tricks voor jouw bodem, bemesting en gewasbescherming

Tijdens deze gratis belevingsdag krijg je op 5 demonstratie-eilanden tips & tricks voor jouw bodem, bemesting en gewasbescherming. Stel zelf je programma samen en kies welke demonstraties en infomomenten je wil bijwonen. Er zijn ook demonstraties in het kader van Leve(n)de Bodem.

 
05.09.19 - Slotevent Leve(n)de Bodem - Bodembewust boeren
De bodem is de basis van een gezond gewas en een goede opbrengst. Hoe kun je de algemene toestand van je bodem inschatten? Het Interreg-project Leve(n)de Bodem zocht en vond een antwoord. Op 5 september vindt in Reusel de slotbijeenkomst plaats. We blikken terug op de hoogtepunten van het project en kijken hoe we in de toekomst kunnen blijven werken aan een betere bodemkwaliteit. Bodemexperts geven je tips om zelf aan de slag te gaan.  
juni 2019
27.06.19 - Koplopersbijeenkomst vruchtwisseling en organische stof

We nodigen je uit op het bedrijf van Marcel Verhoeven, deelnemer van de ondernemersgroep akkerbouw Oost-Brabant. Vorig voorjaar hebben we hier diverse machines voor grondbewerking gedemonstreerd, waaronder de Ecoploeg. Marcel ziet in een uitgekiende vruchtwisseling kansen om de bodemkwaliteit op zandgrond te verbeteren met behoud van rendement.   

 
25.06.19 - Biovelddag

De biovelddag op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro is een vaste en jaarlijkse afspraak voor biologische akkerbouwers en groentetelers, boeren met interesse voor bio en betrokken stakeholders. Graag nodigen we je uit voor deze editie op dinsdag 25 juni 2019.

24.06.19 - Koploperbijeenkomst bij Hof Ten Bosch - Huldenberg

Tijdens deze bijeenkomst gaan we op bezoek bij Jan en Josse Peeters van Hof Ten Bosch. Ze beheren een akkerbouwbedrijf van 140 ha. Het bezoek wordt georganiseerd in samenwerking met Bayer Forward Farming.