Het Interreg-project Leve(n)de Bodem in een notendop:

 

 
20.06.18 - Aandacht voor de bodem in Westerlo

Op 12 juni 2018 konden we een blik werpen op een aantal demovelden die in Westerlo werden aangelegd in het kader van Leve(n) de bodem. Zo’n 15 geïnteresseerde landbouwers kregen een demonstratie van een bandendruksysteem, uitleg over verschillende zaaibedbereidingen na ploegen en bezochten een demoveld met verschillende groenbedekkers.

14.06.18 - Ploegzool opbreken met decompactor kort voor het zaaien van korrelmaïs

Bij het bezoek van kennispendelaar Jasper werd op perceel Negenbunder in Huldenberg op een groot deel van het perceel een ploegzool vastgesteld. In samenspraak met de landbouwer is besloten om diepe niet-kerende bodembewerking te proberen om de ploegzool op te heffen. In de loop van het teeltseizoen wordt opgevolgd welke effecten dit heeft op het gewas en worden niet-kerende bodembewerking en ploegen vergeleken aan de hand van de BodemIDee.

11.06.18 - Werken aan een levende bodem is expertise bundelen

In Vlaams-Brabant werken drie lokale partners met jarenlange expertise rond bodem en teelttechniek mee aan het Interreg-project Leve(n)de Bodem. Het Koninklijk Belgisch Instituut ter Verbetering van de Bietenteelt (KBIVB vzw) legde een demonstratieve veldproef aan om de invloed van bodembewerking en machinekarakteristieken op verdichting te onderzoeken. De Bodemkundige Dienst van België (BDB vzw) volgt vier proefpercelen op waar landbouwers op verschillende manieren extra organische (kool)stof aan de bodem toevoegden. En de Nationale Proeftuin voor Witloof (NPW vzw) heeft ondertussen meer dan 30 percelen bij meer dan 20 landbouwers opgevolgd aan de hand van de BodemIDee.

07.06.18 - En de boer, hij ploegde voort! Of toch niet? - deel 3

Kan een niet-kerende grondbewerking de ploeg vervangen? Besparen we zo tijd? En welke positieve gevolgen heeft die bewerking? De voorbije twee weken bespraken we de verschillende beschikbare machines, maar ook een aantal andere bepalende factoren zoals een goede bodemconditie en een juiste bandendruk. Deze week gaan we dieper in op de omschakeling van ploegen naar niet-kerende grondbewerking. We geven mee waarop je moet letten. 

 
04.06.18 - Aandacht voor bemestingsproef tijdens proefveldbezoek

Op woensdag 30 mei organiseerde PIBO-Campus vzw haar jaarlijkse proefveldrondgang. Naast de gangbare proeven in suikerbieten, cichorei, wintertarwe en wintergerst was er dit jaar ook aandacht voor de bemestingsproef met schijfkouters in wintertarwe.  

Gefinancierd door

 
 

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je snel in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle nieuws en activiteiten van Leve(n) de bodem.