BodemIDee
Leer je bodem beter kennen

Wat is de kwaliteit van de bodem op jouw perceel? Bodemanalyses helpen je als ondernemer al een eind op weg. Maar er is meer dan de nutriëntenstatus alleen. Fysische bodemfactoren - zoals bodemdichtheid, waterdoorlaatbaarheid en stabiliteit van de aggregaten - bepalen de draagkracht van de bodem. Daarnaast zorgt een gezond bodemleven ervoor dat je perceel weerbaarder is tegen ziekten en plagen. De BodemIDee is hét werkinstrument binnen het Interreg-project Leve(n)de Bodem. Deze ‘identiteitskaart’ verenigt de verschillende bodemparameters van jouw perceel in een handig, overzichtelijk en praktijkvriendelijk rapport.


Maak een simulatie van de BodemIDee van jouw perceel!

Figuur: Dit is een voorbeeld van een simulatie van de BodemIDee. Het geeft een ‘diagnose’ van hetgeen goed zit en waar er werkpunten zijn. Parameters, waaronder plasvorming, aanwezigheid van regenwormen en infiltratiesnelheid, krijgen een score op 100.