Artikel

Werken aan een betere bodemkwaliteit rendeert. Op www.levendebodem.eu zijn vier tools beschikbaar voor landbouwers die aan de slag willen. In dit nieuwsbericht ontdek je de functionaliteiten van de ‘Beslisboom groenbedekkers’ en de ‘Bodembox. De ‘Beslisboom groenbedekkers’ laat zien welke groenbedekkers het meest geschikt zijn in een specifieke situatie. De ‘BodemBox’ maakt een schatting van de kostprijs van bepaalde bodemverbeterende maatregelen.

Aan de slag met je bodem! - deel 1

Bodemexperts uit Vlaanderen en Nederland ontwikkelden handige werkinstrumenten voor landbouwers.


Beslisboom groenbedekkers
Kies de juiste groenbedekker! Ze kunnen je bodemstructuur verbeteren, ziekten en plagen onderdrukken, organische stof aanvoeren, maar zijn ook belangrijk als vanggewas in MAP 6.

De ‘Beslisboom groenbedekkers’ is een gratis en gebruiksvriendelijke tool. In het excel document geef je eerst aan tot op welke datum je de groenbedekker wil of kan zaaien. Dat hangt uiteraard af van de oogst van de hoofdteelt en de inzaaidatum van het volggewas.

Na het doorlopen van de tool kom je uit bij de meest geschikte groenbedekker(s) voor je perceel. Je kunt ook beslissen mengsels te maken van een aantal van die groenbedekkers. Landbouwers die niet-kerend werken maken bijvoorbeeld vaak een mengsel van een diepwortelende bladrijke groenbedekker met een oppervlakkig wortelende grasachtige groenbedekker om de bodemstructuur te onderhouden.


> Start de ‘Beslisboom groenbedekkers’

> Meer info over de voordelen van groenbedekkers

Beslisboom_groenbedekkers.jpg


Bodembox
De BodemIDee geeft een overzicht van de kwaliteiten en werkpunten van je bodem. De vraag is hoe je deze werkpunten best aanpakt en hoeveel dit kost. Daarom werd de Bodembox ontwikkeld. Met behulp van deze tool zie je duidelijk de voor- en nadelen per maatregel. Je ziet ook het effect op de (gelinkte) bodemparameter(s). De toolbox vergelijkt de kosten van bepaalde maatregelen die een gunstig effect hebben op de bodem.

> Start de ‘Bodembox’

Bodembox.png

 

Gekoppelde thema's & sectoren: