Artikel

De bodem is de basis van een gezond gewas en een goede opbrengst. Om de algemene toestand van de bodem te evalueren werd de ‘BodemIDee ‘ontwikkeld in het Interreg-project Leve(n)de Bodem. De BodemIDee is een identiteitskaart die de chemische, biologische en fysische parameters van je bodem verenigt in een handig en praktijkgericht rapport. In drie filmpjes leggen we uit hoe je komt tot de invulling van een BodemIDee. In het derde filmpje zie je hoe die verschillende parameters verenigd worden in de BodemIDee.

Leer je bodem beter kennen - deel 3

Eerder las je dat de chemische bodemkwaliteit bepaald wordt door een grondonderzoek of bodemanalyse, en dat het ook belangrijk is om inzicht te krijgen in de fysische en biologische parameters.

 

De bodemkwaliteit in één oogopslag
De BodemIDee geeft land- en tuinbouwers een goed overzicht van chemische, biologische en fysische parameters van hun bodem. Hoge scores krijgen een groot taartstuk, lage scores een klein taartstuk. In één oogopslag zien telers dus waar het goed zit en welke werkpunten er zijn.    

De BodemIDee houdt rekening met de grote diversiteit aan parameters in de bodemkwaliteit. De chemische, biologische en fysische bodemkwaliteit hebben een evenwaardig belang. De chemische parameters verkrijg je via een bodemanalyse. De fysische en biologische parameters via een veldbeoordeling.  

De BodemIDee is een eenvoudige tool, waarmee je als landbouwer de bodemkwaliteit kan evalueren. Met dit totaalplaatje zie je welke acties je moet ondernemen om op termijn te zorgen voor een betere bodemkwaliteit.      

BodemIDee.jpg
Figuur: De BodemIDee geeft een compleet overzicht van  chemische, biologische en fysische parameters.

   

>> Bekijk het filmpje 'de bodemkwaliteit in een oogopslag'
Banner_Website_FilmpjesLevendeBodem_V1_750px.png
 

Tijdens het project Leve(n)de Bodem staan 14 bodemspecialisten tot jouw dienst. Je kan gratis een beroep doen op die kennispendelaars die de toestand van jouw perceel in kaart brengen. Ze brengen de verschillende parameters samen in een BodemIDee. Daarna worden, samen met jou, concrete actiepunten bepaald voor een betere bodemvruchtbaarheid. Kosten en opbrengsten worden daarbij goed afgewogen. Na de uitvoering van de actiepunten volgt een evaluatie van de geboekte vooruitgang.

>> Vind een bodemspecialist in jouw buurt!  


 

 

Meer info
   

www.levendebodem.eu    

Leven_de_bodem.pngLogobanner_depraetere.png      
         

 


     

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting