Artikel
Het onderhouden en verbeteren van de bodemkwaliteit is een belangrijk gegeven in het robuust maken van landbouwgewassen tegen het veranderende klimaat. Tijdens dit openveldevent is er een proefveldbezoek voorzien rond de voorjaarstoepassing van drijfmest in wintertarwe. Ook de BodemIDee wordt toegelicht. 
Openveldevent PIBO-Campus Tongeren
Programma:

Een manier om de bodemkwaliteit op peil te houden, is regelmatig organisch bemesten. PIBO-Campus vzw legde een proef aan waarbij organisch bemest werd in wintertarwe in het voorjaar. Deze proef combineert het bodemverbeterend aspect én tegelijkertijd wordt een oplossing gezocht voor de mestoverschotproblematiek.   

Naast de voorjaarstoepassing van drijfmest in wintertarwe wordt eveneens de BodemIDee toegelicht.  Deze identiteitskaart verenigt de verschillende bodemparameters van een perceel in een handig, overzichtelijk en praktijkvriendelijke rapport.  


> Meer details


De rondgang vindt zowel in de namiddag als ’s avonds plaats (grotendeels zelfde programma). ’s Middags begint de registratie voor de fytolicentie om 12.30 uur. ’s Avonds ben je welkom vanaf 18.15 uur. Kies ‘s avonds voor ‘keuze 2’ om de drijfmestproef te bezoeken.    

 

Praktisch:
Datum:
woensdag 5 juni 2019
Begintijd:
12u30
Eindtijd:
18u15
Locatie:
PIBO Campus vzw, Sint-truidersteenweg 323, 3700 Tongeren (België)
Gekoppelde thema's & sectoren: