Artikel

Het onderhouden en verbeteren van de bodemkwaliteit is een belangrijk gegeven in het robuust maken van landbouwgewassen tegen het veranderende klimaat. Tijdens dit openveldevent is er een proefveldbezoek voorzien rond de voorjaarstoepassing van drijfmest in wintertarwe. Ook de BodemIDee wordt toegelicht.

Openveldevent PIBO-Campus Tongeren
Programma:

en manier om de bodemkwaliteit op peil te houden, is regelmatig organisch bemesten. PIBO-Campus vzw legde een proef aan waarbij organisch bemest werd in wintertarwe in het voorjaar. Deze proef combineert het bodemverbeterend aspect én tegelijkertijd wordt een oplossing gezocht voor de mestoverschotproblematiek. 

Naast de voorjaarstoepassing van drijfmest in wintertarwe wordt eveneens de BodemIDee toegelicht.  Deze identiteitskaart verenigt de verschillende bodemparameters van een perceel in een handig, overzichtelijk en praktijkvriendelijke rapport.

> Meer details

Praktisch:
Datum:
woensdag 5 juni 2019
Begintijd:
13u00
Eindtijd:
19u00
Locatie:
PIBO Campus vzw, Sint-truidersteenweg 323, 3700 Tongeren (België)
Gekoppelde thema's & sectoren: