Artikel

Een gezonde bodem met voldoende organische stof is een basisvoorwaarde voor een goede gewasopbrengst. De Bodemkundige Dienst van België (BDB vzw) heeft in 2018 voor Leve(n)de Bodem vier praktijkpercelen opgevolgd. Er werd via stalmest, bokashi en houtsnippers extra organische (kool)stof aan de bodem toegevoegd. De verschillende behandelingen werden vergeleken aan de hand van bodemanalyses en gewasparameters. Tijdens dit veldbezoek stellen we de inzichten en resultaten voor.  

 
Veldbezoek 'Organische stof opbouwen in mijn bodem, hoe doe ik dat?'
Programma:

We bezoeken twee praktijkpercelen waar dit voorjaar houtsnippers zijn ingewerkt. 


Meer info
Mieke Vandermersch
Provincie Vlaams-Brabant - Dienst land- en tuinbouw
E mieke.vandermersch@vlaamsbrabant.be
T 016/ 26 72 70

Praktisch:
Datum:
dinsdag 4 december 2018
Begintijd:
13u00
Eindtijd:
16u00
Locatie:
Vertrek en eindpunt Hoeve De Peinwinning, Oude Tiensebaan 64, 3461 Bekkevoort
Kostprijs:
Gratis
Inschrijven:
 
Gekoppelde thema's & sectoren: