Artikel
Het extreme weer benadrukt het belang van goed een bodembeheer. We hebben geen invloed op de hoeveelheid neerslag, maar we kunnen wel maatregelen nemen om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op extreem weer. Tijdens de Bodemdag gaan we in op de mogelijkheden om de organische stof te verbeteren, watervoorziening en andere maatregelen.    
Programma:

Er is een rondgang op verschillende demonstratievelden. Je kunt kiezen om dit programma 's ochtends of 's namiddags te volgen.  

8.30u: Ontvangst met koffie en thee in de schuur van Rusthoeve. Aansluitend rondgang rond de verschillende demonstratievelden.

OF    

13.00u: Ontvangst met koffie en thee in de schuur van Rusthoeve. Aansluitend rondgang rond de verschillende demonstratievelden.

  • Veld 1: Demonstraties soorten groenbemesters, organische stofvoorziening en bodemleven - door CZAV
  • Veld 2: Klimaatmaatregelen, infiltratie en BodemIDee - door CLM en Delphy
  • Veld 3: Beschikbaarheid zoet water, submigraties (o.a. peilgestuurde drainage) en druppelmigratie - door ZLTO en Delphy
  • Veld 4: Demonstratie onderwerken groenbemester en extensieve bewerking (o.a. ondiep ploegen) met verschillende machines  - door Delphy


Meer info
:
Charlotte van Sluijs - cvansluijs@proefboerderij-rusthoeve.nl  Praktisch:
Datum:
woensdag 7 november 2018
Begintijd:
08u00
Eindtijd:
17u00
Locatie:
Proefboerderij Rusthoeve, Noordlangeweg 42, 4486 PR te Colijnsplaat in Nederland
Gekoppelde thema's & sectoren: